Olet täällä

Pakkala, Teuvo: Oulua soutamassa

Pakkala, Teuvo: Oulua soutamassa. 3. painos. Porvoo: WSOY, 1912. 120 s. Ensimmäinen painos ilmestyi Kivekkään kustantamana 1885.

Oulua soutamassa
 

Romaanissa kuvataan kuhmolaisten (tuolloin Kuhmoniemi) Erkin, Katrin ja Jussin tervansoutumatkaa Ouluun ja takaisin. Tervansoutu sujuu muuten suunnitelmien mukaisesti, mutta paluumatkalla Jussi-renki horjahtaa veneestä ja hukkuu. Kuhmon ja Oulun välinen tervareitti kuvaillaan teoksessa seikkaperäisesti ja totuudenmukaisesti.

 

On Paltaselän ja aukean Ärjäselän välisenä Toukansalmi ja sen oikealla rannalla on pieni hiekkarantainen lahdenkaartama, Neuvosenhiekaksi sanottu, ja sen äärellä Neuvosenniemen talo. Siinä oli oulumiehiä sääpitoa pitämässä. Vieretysten könötti lahden kaarelmassa tervalasteja vitsaköydestään kiinni jossakin vaajassa rannalla. Oli siinä niitä aika rivi johokkaita, ja siinä oli kiantalaista, hyrynsalmelaista, ristijärveläistä, melalahtelaista, varislahtelaista – mene tiedä kaikkia! (3. p., s. 34.)