Olet täällä

Otanmäki, keskustan kulttuuriympäristö

kaavoitus_otanmaki.jpg

Otanmäki, keskustan kulttuuriympäristö, asemakaavan muutos ja sitovat tonttijaot

Asemakaavamuutoksen tavoite on muuttaa kaavamerkinnät vastaamaan maanomistusrajoja sekä suojella valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät rakennuskohteet. Asemakaavamuutoksella tarkistetaan toteutumattomien alueiden käyttötarkoituksia ja ajantasaistetaan vanhentuneet kaavamerkinnät ja -määräykset. 

 

Asemakaavan muutos ja merkinnät ja määräykset

Selostus

Selostuksen liitteet 1-4

Selostuksen liitteet 5-

Tonttijaot

 

AJANKOHTAISTA:

Kajaanin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ehdotuksen asemakaavaksi  8.2.2016 §4.

Asemakaavan muutos on lainvoimainen 15.3.2016.

Kaava tullut voimaan 18.3.2016.