Olet täällä

Osoitteiden antaminen

Osoite_hajaalueella

Lähiosoite on kiinteistön tai rakennuksen sijaintiosoite huoneistotunnisteineen. Lähiosoitetiedoista kunta antaa kadun tai tien nimen ja osoitenumeron.

Asemakaava-alueella  osoitenumero tontille annetaan tonttijaon yhteydessä.

Haja-asutusalueella osoitenumero perustuu liittymän tai rakennuksen etäisyyteen tien alkupisteestä.

 

Kunta vastaa rakennuksen osoitteen antamisesta. Osoitejärjestelmää pidetään yllä kunnan rakennusvalvonnan ja kaavoituksen  yhteistyönä. Kunnissa suunnitellaan nimistöä maankäytön suunnittelun yhteydessä.

Kunnan osoitejärjestelmästä ei ole olemassa laki- tai asetustasoisia säädöksiä eikä julkishallinnon suositusta (JHS). Kadunnimien ja muiden nimien antamisesta asemakaavassa säädetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 24 §:ssä. Nimikilpi ja pylväs tai nimikilpi voidaan tarvittaessa sijoittaa kiinteistölle tai kiinnittää rakennukseen maankäyttö- ja rakennuslain 163 §:n ja 161–162 §:ien mukaisesti sopimalla kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa. Posti- ja jakeluosoitteen rakenne on määritelty julkisen hallinnon postiosoitetta koskevassa suosituksessa JHS 106 sekä huoneiston tunnistetta koskevassa suosituksessa JHS 109.

Kunnan osoitejärjestelmä

Viimeksi muokattu

12.2.2020