Olet täällä

Opiskelu

Otanmäen koulu opiskelu

Palvelut

Välitunnit

Luokat 1-6  klo 9.45-10.00,  10.45-11.15,  12.00-12.15,  13.00-13.15

Luokat 7-9  klo 9.45-10.00,  10.45-11.00,  11.45-12.15,  13.00-13.15

 

Sääntöjen mukaan luvaton poistuminen koulualueelta kesken koulupäivän on kielletty.

 

TUPAKOINTIRIKKOMUKSET ILMOITETAAN POLIISILLE

1.10.2010  voimaan tulleen tupakkalain (12§) mukaan tupakointi on kielletty perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla.
Mikäli oppilaan huomataan tupakoivan, siitä ilmoitetaan välittömästi huoltajalle. Jos tupakointirikkomus toistuu, siitä ilmoitetaan poliisiviranomaiselle, joka ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin.
 

Luokkien 7 - 9 jaksot:

1. 7.8.-19.9.2014                                  4.   7.1.-20.2.2015

2. 22.9. -  7.11.2014                              5.  23.2. – 10.4.2015

3. 10.11. - 20.12.2014                           6.  13..4. – 30.5.2015

 

Tet-viikot

 9lk    8.-12.9.2014 ja 15.-19.9.2014                                       

8lk    19.-23.1.2015 ja 26.-30.1.2015

7lk    1 päivä/oppilas keittiö/siivous 2. jakson aikana

Poissaolot

Jos oppilas sairastuu tai on jostain muusta syystä pois koulusta, on siitä ilmoitettava luokanopettajalle tai -valvojalle viimeistään kolmantena poissaolopäivänä. Luvan poissaoloon muun kuin sairauden vuoksi myöntää 3 päivän osalta luokanopettaja tai -valvoja, pitemmäksi ajaksi rehtori. Kuukautta pitempää vapautusta koulunkäynnistä ei myönnetä kuin pakottavissa tapauksissa. Poissaolot muun kuin sairauden vuoksi anomukset on jätettävä kirjallisina luokanopettajalle tai -valvojalle. Lomakkeita saa kansliasta tai koulun kotisivulta.

Poissaololuvan hakua varten tulostettava lomake word-dokumenttina