Olet täällä

Opinnäytteitä

Opinnäytteitä
 

Tekijä: Hakanen, Ritva
Nimeke: Veikko Huovisen kuvailmaisusta : vertauksesta, metaforasta ja personifikaatiosta
Vuosi: 1964
Sivumäärä: 53
Opinnäyte: Laudaturtyö / Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus

Tekijä: Hangaslammi, Tiina
Nimeke: Adjektiivit tyylin indikaattoreina : havaintoja adjektiivi-ilmauksista Veikko Huovisen teoksessa Puukansan tarina sekä Suomen Kuvalehdessä
Vuosi: 1991
Sivumäärä: 241
Opinnäyte: Pro gradu -työ /Jyväskylän yliopisto, suomen kielen laitos

Tekijä: Heikkinen, Risto
Nimeke: Huovisen hullut : originellit piirteet Veikko Huovisen humoreskituotannon henkilöhahmoissa
Vuosi: 1994
Sivumäärä: 111
Opinnäyte: Pro gradu -työ / Jyväskylän yliopisto, kirjallisuuden laitos

Tekijä: Hirvi, Ilona
Nimeke: Kuusi ryskyen kaatuu. Luonnon poliittisuus Veikko Huovisen teoksissa Havukka-ahon ajattelija, Ympäristöministeri ja Puukansan tarina.
Vuosi: 2015
Sivumäärä: 78
Opinnäyte: Pro gradu -tutkielma / Itä-Suomen yliopisto, kirjallisuus

Tekijä: Hytönen, Outi
Nimeke: Veikko Huovisen Puukansan tarina luonnon ja kulttuurin rajan kuvaajana
Vuosi: 2015
Sivumäärä: 79
Opinnäyte: Pro gradu -tutkielma / Tampereen yliopisto; Kieli-, käännös-, ja kirjallisuustieteiden yksikkö; Suomen kirjallisuuden maisteriohjelma

Tekijä: Hyvönen, Maija-Liisa
Nimeke: Huumori ja satiiri Veikko Huovisen 1950-luvun tuotannossa
Vuosi: 1982
Sivumäärä: 80
Opinnäyte: Pro gradu -työ / Jyväskylän yliopisto, kirjallisuuden laitos

Tekijä: Häyrynen, Merja
Nimeke: Konnektorikytkentä sidoksisuuden ja tyylin ilmentäjänä Lassi Nummen ja Veikko Huovisen novelleissa ja pakinoissa
Vuosi: 1990
Sivumäärä: 194
Opinnäyte: Pro gradu -työ /Jyväskylän yliopisto, suomen kielen laitos

Tekijä: Jäske, Irma
Nimeke: Veikko Huovisen romaanikielen lauseenvastikkeista : Tutkimus lauseenvastikkeiden käytöstä Veikko Huovisen romaanien Havukka-ahon ajattelija, Siintävät vuoret, Lemmikkieläin ja Lampaansyöjät kerronnassa ja replikoinnissa sekä Havukka-ahon ajattelijan monologeissa
Vuosi: 1981
Sivumäärä: 194
Opinnäyte: Pro gradu -työ / Jyväskylän yliopisto, suomen kielen laitos

Tekijä: Kaltiala, Mari
Nimeke: O peredace realij s finskogo jazyka na russkij v hudozestvennoj literature (na materiale proizvedenij V. Huovinena "Koirankynnenleikkaaja", "Ympäristöministeri" i "Matikanopettaja")
Vuosi: 1993
Sivumäärä: 60
Opinnäyte: Pro gradu -työ / Joensuun yliopisto, kansainvälisen viestinnän laitos, venäjän kieli

Tekijä: Kauppinen, Hanna
Nimeke: Mitä minä huolin maailman tuiskuista! : syömisen ja ruoan merkitys keskeisten motiivien rakentumisessa Veikko Huovisen Hamstereissa ja Lampaansyöjissä.
Vuosi: 2007
Sivumäärä: 96
Opinnäyte: Pro gradu -tutkielma / Helsingin yliopisto, Kotimainen kirjallisuus

Tekijä: Kemppainen, Erkki
Nimeke: Veikko Huovinen Kainuun kuvaajana
Vuosi: 1974
Sivumäärä: 245
Opinnäyte: Pro gradu -työ / Tampereen yliopisto, kotimainen kirjallisuus

Tekijä: Kemppainen, Erkki
Nimeke: Veikko Huovinen kainuulaisten kuvaajana
Vuosi: 1970
Sivumäärä: 70
Opinnäyte: Erikoistyö / Tampereen yliopisto, yhteiskunnallinen tutkinto, kirjallisuuden historia

Tekijä: Kemppi, Aarno
Nimeke: Veikko Huovisen 1960-luvun tuotannon kehityslinjoja
Vuosi: 1973
Sivumäärä: 144
Opinnäyte: Pro gradu -työ / Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus

Tekijä: Kettunen, Teija
Nimeke: Veikko Huovisen 50-luvun tuotannon vastaanotosta
Vuosi: 1983
Sivumäärä: 106
Opinnäyte: Pro gradu -työ / Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus

Tekijä: Kilpeläinen, Anneli
Nimeke: Hirristä Veitikkaan : keskeiset teemat Veikko Huovisen tuotannossa v. 1950–1971
Vuosi: 1986
Sivumäärä: 110
Opinnäyte: Pro gradu -työ / Turun yliopisto, kotimainen kirjallisuus

Tekijä: Kuha, Saimi
Nimeke: Veikko Huovinen satiirikkona
Vuosi: 1970
Sivumäärä: 97
Opinnäyte: Pro gradu -työ / Turun yliopisto, kotimainen kirjallisuus

Tekijä: Laine, Anu
Nimeke: Konsta vai Pylkkänen, tema vai ta : miten henkilöihin viitataan Veikko Huovisen Havukka-ahon ajattelijassa ja sen vironnoksessa
Vuosi: 1993
Sivumäärä: 169
Opinnäyte: Pro gradu -työ / Turun yliopisto, suomen kieli

Tekijä: Leinonen, Riika
Nimeke: Miten Mertsi muotoutuu?
Vuosi: 2008
Sivumäärä: 81
Opinnäyte: Pro gradu -tutkielma / Oulun yliopisto, humanistinen tiedekunta, kirjallisuus

Tekijä: Parpola, Sisko
Nimeke: Veikko Huovisen Konsta-kirjojen kansankielestä
Vuosi: 1972
Sivumäärä: 51
Opinnäyte: Laudaturtyö / Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus

Tekijä: Pelkonen, Heljä
Nimeke: Veikko Huovisen 1960- ja 1970-luvun teosten vastaanotosta
Vuosi: 1981
Sivumäärä: 97
Opinnäyte: Pro gradu -työ / Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus

Tekijä: Pienihäkkinen, Jaana
Nimeke: Interjektioiden ja niiden kääntämisen tarkastelua : esimerkkiteoksina Huovinen, Havukka-ahon ajattelija ja Brecht, Mutter Courage und ihre Kinder
Vuosi: 1992
Sivumäärä: 80
Opinnäyte: Pro gradu -työ / Turun yliopisto, kääntäjänkoulutuslaitos, saksan kieli

Tekijä: Piirainen, Anneli
Nimeke: Sodanvastaisuus Veikko Huovisen tuotannossa
Vuosi: 1987
Sivumäärä: 112
Opinnäyte: Pro gradu -työ / Oulun yliopisto, kirjallisuuden ja kulttuuriantropologian laitos

Tekijä: Punta-Saastamoinen, Maija-Liisa
Nimeke: "Puhtaasta" huumorista mustaan huumoriin : Veikko Huovisen tuotannon pohjalle kätkeytyvä maailmankuva
Vuosi: 1985
Sivumäärä: 133
Opinnäyte: Pro gradu -työ / Joensuun yliopisto, kirjallisuus

Tekijä: Sahlberg, Jukka
Nimeke: Koomisuus Veikko Huovisen Konsta Pylkkäs-kirjoissa
Vuosi: 1977
Sivumäärä: 71
Opinnäyte: Laudaturtyö / Tampereen yliopisto, kotimainen kirjallisuus

Tekijä: Salmu, Päivi
Nimeke: Studie över Veikko Huovinens Havukka-ahon ajattelija och dess svenska översättning Konsta: en sutdie över överföring av atmosfär
Vuosi: 2005
Sivumäärä: 82
Opinnäyte: Pro gradu -työ / Oulun yliopisto, saksan, ranskan ja pohjoismaisten kielten laitos, pohjoismaiset kielet

Tekijä: Savolainen, Tiina
Nimeke: Suomen frekventatiivisen -ele-johtimen ja sen saksannosvaihtoehtojen kontrastiivinen analyysi
Vuosi: 1996
Sivumäärä: 83
Opinnäyte: Pro gradu -työ / Turun yliopisto, saksan kieli ja kulttuuri
Huomautus: Tutkimusaineistona 95 suomalais-saksalaista lauseparia, jotka on koottu Veikko Huovisen teoksesta Havukka-ahon ajattelija, Anna-Leena Härkösen teoksesta Häräntappoase ja Mika Waltarin teoksesta Sinuhe Egyptiläinen ja niiden saksannoksista

Tekijä: Siikki, Ilona
Nimeke: Tapaa ja keinoa ilmaisevat II infinitiivin instruktiivi ja III infinitiivin adessiivi nykysuomessa
Vuosi: 1997
Sivumäärä: 67
Opinnäyte: Pro gradu -työ / Tampereen yliopisto, suomen kieli
Huomautus: Tutkimusaineistona seitsemän Aamulehteä ja kolme Suomen Kuvalehteä vuodelta 1995 sekä Arto Paasilinnan teokset Auta Armias (1989) ja Volomari Volotisen ensimmäinen vaimo (1994), Veikko Huovisen teos Lentsu (1978) ja Eila Pennasen teos Naivistit (1982)

Tekijä: Sirviö, Heikki
Nimeke: Erilaisia sotajuttuja : kirjallisuus politiikkana, ironia metanäkökulmana Veikko Huovisen teksteissä
Vuosi: 2006
Sivumäärä: 179
Opinnäyte: Pro gradu -työ / Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos, kansainvälinen politiikka

Tekijä: Sirviö, Heikki
Nimeke: Valtiomuutos ja satiirin pohjoinen ulottuvuus : alueellinen ero ja kirjallisuuden politiikka Haanpään, Huovisen ja Heikkisen tuotannossa
Vuosi: 2015
Sivumäärä: 96
Opinnäyte: Väitöskirja / Oulun yliopisto, luonnontieteellinen tiedekunta, maantieteen laitos, maantiede

Tekijä: Sundell, Anne
Nimeke: Suomen ja saksan indikatiivin aikamuotoerot Veikko Huovisen romaanissa Havukka-ahon ajattelija ja sen saksannoksessa sekä Erich Maria Remarquen romaanissa Im Westen nichts Neues ja sen suomennoksessa
Vuosi: 1999
Sivumäärä: 91
Opinnäyte: Pro gradu -työ / Turun yliopisto, suomen kieli

Tekijä: Tihverä-Huhtala, Satu
Nimeke: O metafore i perevode metafory
Vuosi: 1993
Sivumäärä: 63
Opinnäyte: Pro gradu -työ / Helsingin yliopisto, Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, venäjän kieli
Huomautus: Tutkimusaineistona Veikko Huovisen teos Havukka-ahon ajattelija ja sen venäjännös

Tekijä: Uimonen, Eila
Nimeke: Konsta Pylkkänen ja Veikko Huovisen eräät aatteet
Vuosi: 1968
Sivumäärä: 58
Opinnäyte: Laudaturtyö / Tampereen yliopisto, kotimainen kirjallisuus

Tekijä: Vuokare, Kari
Nimeke: Adjektiivit Veikko Huovisen tuotannossa
Vuosi: 1990
Sivumäärä: 69
Opinnäyte: Pro gradu -työ / Joensuun yliopisto, suomen kieli

Tekijä: Vuorio-Soinila, Juli-Anna
Nimeke: Suomen ja viron aikamuotojen käyttö Veikko Huovisen romaanissa "Havukka-ahon ajattelija" ja sen vironnoksessa ja Mati Untin romaanissa "Sügisball" ja sen suomennoksessa
Vuosi: 1993
Sivumäärä: 126
Opinnäyte: Pro gradu -työ / Turun yliopisto, suomen kieli

Tekijä: Ylä-Outinen, Urho
Nimeke: Veikko Huovisen Havukka-ahon ajattelijan tyylistä
Vuosi: 1954
Sivumäärä: 34
Opinnäyte: Laudaturtyö / Helsingin yliopisto, estetiikan ja nykyiskansain kirjallisuuden laitos