Olet täällä

Opetusryhmät sairaalakoulussa

Koulussa toimii kolme yhdysluokkaa, joiden kokoonpanot muuttuvat useasti vuoden aikana.

Opetus ja koulutus

Oppilastöitä

Koulussa toimii kolme perusopetusryhmää, jotka kaikki ovat yhdysluokkia. Ryhmien kokoonpanot muuttuvat useasti vuoden aikana. Kahdessa ryhmässä on oppilaita, jotka ovat osastohoidossa ja kolmannessa ryhmässä oppilaat käyvät koulua kotoa pitäen ns. avoluokassa.

Jokaisessa luokassa työskentelee erityisluokanopettajan lisäksi koulunkäyntiavustaja. Sairaalakoulussa työskentelee myös kolme aineenopettajaa Lehtikankaan koulusta.

Osastolla olevien oppilaiden opetus

 

Avoluokkaopetus

 

Uutena toimintona opetusta järjestetään erikoissairaanhoidon piirissä avohoidossa oleville peruskoulun yläkouluikäisille oppilaille erillisen koulusopimuksen mukaan. Avoluokassa opetusta annetaan oppilaille, joiden koulunkäynti on keskeytynyt tai vaarassa keskeytyä psyykkisten ongelmien vuoksi.

Avoluokan hakukriteerit:
- Oppilaalla on toimiva hoitosuhde nuorisopsykiatrisen poliklinikan kanssa
- Oppilaan oma koulu on tarjonnut vahvoja pedagogisia tukitoimia, oppilashuollon ja kouluterveydenhuollon palveluita
- Oppilaalla, jolla on päihdyttävien aineiden ongelmakäyttöä, tulee olla asianmukaisessa hoidossa
- Oppilaalla on oma halu aloittaa koulunkäynti avoluokassa ja perhe sitoutuu yhteistyöhön 
- Vanhemmat sitoutuvat hakemaan lapsen pois koulusta vaikeissa ongelmatilanteissa

Avoluokassa koulua käydään kotoa pitäen. Avoluokkapaikka on oppilaalle määräaikainen. Opiskelupaikan säilyttäminen edellyttää säännöllistä koulunkäyntiä. Tavoitteena on, että nuori pystyy opiskelemaan omassa koulussa.

Koulu ja perhe voivat hakea avoluokkapaikkaa erillisellä hakemuksella. Paikkoja täytetään jatkuvalla haulla neljä kertaa vuodessa tai sen mukaan kun paikkoja vapautuu.

 

Viimeksi muokattu

8.9.2020