Olet täällä

Ojitus

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen eli Kajaanissa ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosta käsittelee eräät, ojitukseen liittyvät erimielisyydet. Vesilain mukaisen luvan vaativat hankkeet käsitellään Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Muista kuin vähäisistä ojituksista ilmoitetaan Kainuun ELY-keskukselle ennen ojitukseen ryhtymistä.

Ojitus

Ojituksella sekä ojan käyttämisellä ja kunnossapidolla on oltava vesilain mukainen lupa, jos siitä voi aiheutua ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua pilaantumista vesialueella. Ojitukselle pitäää hakea lupa myös, jos hanke muuttaa on vesistöä, rantaa, vesiympäristöä tai pohjaveden laatua tai määrää ja muutos aiheuttaa vesilain 3 luvun 2 §:ssä lueteltuja seurauksia. Lupaa haetaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta.

Muusta kuin vähäisestä ojituksesta on ilmoitettava Kainuun  ELY-keskukselle vähintään 60 vrk ennen ojitukseen ryhtymistä. Vähäisyyden arvioinnissa otetaan huomioon mm. ojitusalueen pinta-ala ja toimenpiteen vaikutukset ympäristöön.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen eli Kajaanissa ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto käsittelee sellaiset ojitusta koskevat erimielisyydet, jotka eivät edellytä vesilain mukaista lupaa tai joita ei käsitellä ojitustoimituksessa. Erimielisyydet voivat aiheutua ojan tekemisestä toisen maalle tai toisen yksityisen tien poikki, ojan suunnan muuttamisesta, veden johtamisesta toisen maalla olevaan ojaan tai puroon tai muusta vastaavasta syystä.

Käyntiosoite

Kaupungintalo, Pohjolankatu 13

Viimeksi muokattu

14.11.2017