Olet täällä

Avustukset

nuoret_wespa.jpg

TOIMINTA-AVUSTUS

Toiminta-avustusta myönnetään nuorisoyhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen, koulutus- ja kurssitoimintaan, leiritoimintaan, kansainväliseen toimintaan ja ohjaajien palkkaamiseen. Toiminta-avustusta myönnetään sellaisten kajaanilaisten nuorisoyhdistysten toimintaan, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään kalenterivuotena. Avustusta voivat saada:

a) valtakunnallisen nuorisojärjestön paikallinen henkilöjäsenyyteen perustuva paikallisyhdistys, joiden jäsenistä 2/3 on alle 29-vuotiaita

b) muu paikallinen rekisteröity tai rekisteröimätön nuorisoyhdistys, jonka jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. Tähän ryhmään kuuluvat myös ne aikuisjärjestöjen nuoriso-jaostot, jotka ovat kirjanpidossa selkeästi erotettavissa pääjärjestöstä.

 

Kevään 2020 hakuaika on päättynyt to 30.4.2020 klo 15.00.

Avustusta haetaan ensisijassa sähköisesti. Lomakkeelle tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lomakkeen aikakatkaisu keskeyttää istunnon, jos lomake on käyttämättä yli 30 min. Tallennathan lomakkeen välillä Tallenna keskeneräisenä -painikkeella, mikäli täyttäminen kestää kauemmin.

Sähköisesti lähetetyn lomakkeen käsittelyä voit seurata kirjautumalla sähköisen asioinnin palveluun. Asiointipalvelusta voit myös tallentaa ja tulostaa hakemuksesi tiedot.

Jos hakemuksen täyttäminen sähköisesti ei ole mahdollista, voit täyttää ja tulostaa pdf-lomakkeen. Kirjallinen hakemus liitteineen palautetaan Kajaanin kaupunginkirjaamoon osoitteeseen:

Kajaani kaupunginkirjaamo
Pohjolankatu 13
87100 Kajaani

 

KOHDEAVUSTUS

Kohdeavustusta voi hakea ympäri vuoden. Avustusta myönnetään tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen, uusien työmuotojen kokeiluun ja muihin nuorten itsensä toteuttamiin ja järjestämiin toimintoihin, jotka tukevat nuorten omaa osallistumista ja vaikuttamista. Kohdeavustusta myönnetään sellaisille nuorten toimintaryhmille, jotka eivät saa vuosiavustusta.

 

KERHOAVUSTUS

Kerhoavustusta myönnetään kajaanilaisille yhdistyksille ja toimijatahoille säännölliseen, suunnitelmalliseen sekä ohjattuun lasten ja nuorten kerhotoimintaan.

Toiminnan tulee olla avointa kaikille kajaanilaisille lapsille ja nuorille. Kerhotoiminta katsotaan säännölliseksi, kun kokoontumiskertoja on vähintään 10 kertaa vuodessa. Kerhoavustusta saava hakijayhdistys ei voi saada toiminta-avustusta.

Kerhoavustusta myönnetään nuorisotiloissa tai muissa vakituisissa kerhotiloissa toimeenpannuista kerhoista, mutta ei esimerkiksi leireillä tai kodeissa järjestetyistä kerhotilaisuuksista.

Kerhossa tulee olla yli 18-vuotias vastuuhenkilö. Kerhoavustuksen saaminen edellyttää vähintään viittä (5) kerholaista / kerhokerta säännöllisesti kokoontuvissa kerhoissa. Avustusta voi saada materiaalikuluihin.

Kerhoavustusta myönnetään enintään 13€/ kerhokerta ja yhteensä enintään 500€ hakijayhdistys/ vuosi. Kerhokerran tulee olla vähintään 1,5 tuntia. Kerhoavustus maksetaan jälkikäteen toteutuneista kerhokerroista ja kustannuksista kuitteja vastaan. Jokainen kerho raportoidaan erillisellä osallistujapäiväkirjalla. Kerhoavustusta voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Hakemukset jätettävä 31.5.mennessä ja 15.12.mennessä Tulosalueen johtaja päättää kerhoavustuksen myöntämisestä.

Nuorisoyhdistysten kerhoavustushakemus (pdf)
Osallistujapäiväkirja -pohja

 

Viimeksi muokattu

30.4.2020