Olet täällä

Järjestyssäännöt

Nakertajan koulun järjestyssäännöt

 

 

Opetus ja koulutus

Nakertajan koulun järjestyssäännöt 2020- 2021

Sisältö:

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen                        
2. Oppilaan oikeudet                                                                    
3. Oppilaan velvollisuudet                                                                                                 
4. Hyvä käytös                                                                                 
5. Turvallisuus ja liikkuminen                                                        
6. Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen                              
7. Päihteet ja vaaralliset esineet                                                      
8. Kurinpito                                                                                       
9. Järjestyssääntöjen tiedottaminen, seuranta ja tarkistaminen                                                 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Nakertajan koulussa noudatetaan voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä.

Kouluissa on oltava aina päivitetyt järjestyssäännöt. Säännöt ovat voimassa koulualueella sekä kouluaikana, jolloin oppilas osallistuu opetus- ja lukuvuosisuunnitelman mukaiseen opetukseen tai muuhun koulun toimintaan. Koulun järjestyssäännöt eivät ole voimassa koulumatkalla, koska koululla ei ole toimi- tai rangaistusvaltaa koulumatkojen aikana.

Koulun alue on koulurakennus ja siihen kuuluvat piha-alueet.

Koulun alueelta poistuminen koulupäivän aikana on kielletty ilman opettajan lupaa.

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta sekä viihtyisyyttä.

  1. Oppilaan oikeudet

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasavertaiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.

Oppilaalla on oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa.

  1. Oppilaan velvollisuudet

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti oppitunneilla ja välitunneilla.

  1. Hyvä käytös

Nakertajan koulussa käyttäydytään asiallisesti muita ihmisiä kohtaan ja käytetään asiallista kieltä.

Nakertajan koulussa kiusaaminen ja väkivallan käyttö on kiellettyä.

Koulupäivän aikana pukeudutaan asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Ulkovaatteita ja päähineitä ei pidetä päällä oppitunneilla, ruokailussa eikä koulun tilaisuuksissa.

Koulu ei vastaa naulakoissa säilytettävistä vaatteista eikä niille ole valvontaa.

Oppilas saa nauttia omia ruokia (ml. makeiset) ja juomia oppitunnin ja välitunnin aikana, vain jos hän on saanut tähän luvan opettajalta.

Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta.

Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Alaikäisen osalta tarvitaan huoltajan lupa.

Mobiililaitteita on pidettävä äänettömänä koulupäivän ajan. Opettajan luvalla mobiililaitetta voidaan käyttää opetuskäyttöön.

Koulupäivän aikana internetin käytössä noudatetaan hyvää nettietikettiä.

  1. Turvallisuus ja liikkuminen

Välitunnit vietetään ulkona ilmoitetulla ja valvotulla koulun alueella.

Koulun välituntialue on seuraava: koulun päädyssä oleva leikkikenttäalue, kallio koulun tontin rajaan saakka ja koulun urheilukentän alue.

Koulutiloihin tullaan sisälle välituntikellon soiton jälkeen.

Koulun alueelta poistuminen on kielletty ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä.

Polkupyörät ja liikuntavälineet säilytetään niille osoitetuissa paikoissa.

Polkupyörät pidetään lukittuina piha-alueella olevissa pyörätelineissä. Liikuntavälineet säilytetään opettajien osoittamassa paikassa.

Polkupyörien käyttö on kielletty koulupäivän aikana ilman opettajan lupaa.

Kaikki kouluyhteisön jäsenet ovat velvollisia ilmoittaman havaitsemastaan viasta tai puutteesta koulun omaisuudessa, oppimateriaaleissa tai muussa kouluympäristössä.

Koulun alueella on tallentava kameravalvonta.

Piha-alueen säännöt:
Lumipallojen heittäminen on kielletty koulupäivän aikana.
Lumiveistosten rikkominen on kielletty.
Pyramidi on vain kiipeilyä varten.
Hämähäkkikiikussa 4 oppilasta kerrallaan.
Kovalla pakkasella välitunnit vietetään liikuntasalissa.

  1. Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Kaikki kouluyhteisön jäsenet ovat velvollisia huolehtimaan koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroistaan sekä kunnioittamaan toisen omaisuutta.

Roskaaminen on kiellettyä.

Oppilailla on velvollisuus vahingon korvaamiseen ja likaamansa tai epäjärjestyksen saattamansa koulun omaisuuden puhdistamiseen tai järjestämiseen

  1. Päihteet ja vaaralliset esineet

Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä.

  1. Kurinpito

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkistaa oppilaan tavarat.

Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa opetusta häiritsevät laitteet ja välineet koulupäivän ajaksi.

Opettajalla on oikeus poistaa luokastaan oppituntia häiritsevä oppilas.

Rehtori tai opettaja voivat ottaa opetusta häiritsevät tai vaaralliset esineet / aineet tarvittaessa haltuunsa.

Koulun järjestyssääntöjä rikkova oppilas määrätään ensisijaisesti kasvatuskeskusteluun, hänelle voidaan antaa jälki-istuntoa, rehtorin kirjallinen varoitus tai erottaa koulusta määräajaksi. Annettu rangaistus kirjataan ja arkistoidaan. Häiritsevä oppilas voidaan opettajan tai rehtorin toimesta poistaa luokkahuoneesta, koulu tilaisuudesta tai koulun alueelta. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä suorittamaan laiminlyödyt tehtävät koulupäivän aikana tai koulupäivän jälkeen.

Rehtorin ja opettajan velvollisuus on ilmoittaa tietoonsa tulleista rikkeistä niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai / ja muille viranomaisille.

9.Järjestyssääntöjen tiedottaminen, seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöt päivitetään vuosittain lukuvuoden alussa ja ne käydään läpi oppilaiden kanssa.

Järjestyssäännöt tiedotetaan sähköisessä lukuvuositiedotteessa huoltajille.

 

 

Viimeksi muokattu

11.9.2020