Olet täällä

Musiikkileikkikouluryhmät

Musiikkileikkikouluryhmät

Palvelut

Vauvamuskari 3-12 kk
Monipuolisten musiikillisten työtapojen (laulaminen, soittaminen, musiikkiliikunta) avulla vahvistetaan vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta sekä tuetaan lapsen yleistä kehitystä. Rohkaistaan vanhempia ja lapsia musisoimaan yhdessä ja kokemaan musiikin iloa yhdessä muun ryhmän kanssa.

1-2-vuotiaat
Iloista musisointia yhdessä vanhemman kanssa laulaen, soittaen, liikkuen ja kuunnellen. Musiikillisin keinoin tuetaan samalla lapsen yleistä kehitystä, mm. puheen, motoriikan, sosiaalisten taitojen sekä kognitiivista kehitystä. Rohkaistaan lasta muyös itsenäiseen toimintaan sekä ilmaisuun.

3-5-vuotiaat
Lapset osallistuvat itsenäisesti tunneille. Monipuolisten työtapojen avulla johdatellaan lasta musiikin maailmaan. Elämysten ja kokemusten kautta tutustutaan ja harjoitellaan musiikin peruselementtejä ja käsitepareja (mm. hidas-nopea, korkea-matala). Tutustutaan soittimiin ja harjoitellaan ryhmässä toimimisen pelisääntöjä.

Perheryhmä
Perheryhmään voivat osallistua perheen eri-ikäiset sisarukset yhdessä vanhemman kanssa. Koetaan musiikin iloa yhdessä musisoiden - laulaen, soittaen, liikkuen ja kuunnellen.

Pienkanteleryhmä Marjukkaiset
Marjukkaisiin kuuluu kolme ryhmää, joiden soittajat ovat 4-10-vuotiaita. Marjukkaisissa soitetaan pienkanteleita eli 5- ja 11-kielisiä kanteleita. Soittimen voi tarvittaessa aluksi lainata musiikkiopistolta. Opettajalta saa ohjeita oman kanteleen hankkimiseen. Soittamisen lisäksi Marjukkaisissa lauletaan, leikitään ja opiskellaan hieman musiikin teorian alkeita. Marjukkaiset esiintyvät musiikkiopiston kanteleensoittajien joulu- ja kevätkonserteissa sekä mahdollisesti myös muissa tilaisuuksissa.

Soitinkaruselli
Soitinkarusellissa opetellaan yhden lukuvuoden aikana harmonikan, viulun, ukulelen, klarinetin ja trumpetin alkeita musiikkopiston opettajien johdolla. Soittotunnit järjestetään pariopetuksena. 30 minuutin soittotunnin lisäksi kaikilla soitinkarusellioppilailla on viikoittain muskariopettajan pitämä ryhmätunti. Soitinkarusellivuoden jälkeen halukkaille pyritään järjestämään paikka musiikkiopiston perusopetukseen valitsemaansa soittimeen. Opetus on tarkoitettu 6-8- vuotiaille.