Olet täällä

Millainen on suomalainen miesihanne?

Millainen on suomalainen miesihanne?
 

Lauri Rauhala Hiihtopiirros

 

Ihanteella me yleensä ymmärrämme täydellisyyttä, joka on konkretisoitu havainnolliseksi ja eläväksi esikuvaksi. Puhuessamme ihannemiehestä tarkoitamme sillä siis miehekkyyden täydellisintä ilmenemismuotoa, jossa aatteet ja käytäntö yhtyvät aktiiviseksi ritarillisuudeksi. Meidän suomalaisten miesten on hahmoiteltava itsellemme oman käsityksemme mukainen miesihanne, jota koulu- ja itsekasvatus käytännössä pyrkisi toteuttamaan.

Englannin käytännöllinen ja järkevä kansa on aikojen kuluessa kehitellyt nuorisolleen tunnetun gentlemanni-ihanteen. Gentlemanni on brittiläisessä maailmassa miesten valio. Se, mikä sopii englantilaiselle, ei kuitenkaan sellaisenaan sovi meille suomalaisille. Miesihanteen täytyy olla ehdottomasti kansallinen. Ihanteellamme täytyy olla juuri meidän kansallisen luonteemme perusominaisuudet, vaikkakin tietysti jalostetussa muodossa. Hänessä täytyy olla runkona esi-isien raatajahahmo, johon elämän kokemus, ympäristö ja sivistys ovat liittäneet näitä meidän ihailemiamme ominaisuuksia. Vasta silloin voi suomalainen mies tuntea hänet omaksi ihanteekseen.

Miten sitten luomme oman miesihanteemme? Me nykyajan miehet katselemme neuvottomina toisiamme. Kukaan meistä ei sellaisenaan kelpaa miksikään esikuvaksi. Katselemme taaksepäin mennyttä aikaa. Meillä on kunniakas muinaisuus. Löydämme sieltä miehiä, jotka ovat olleet tekemässä isänmaamme historiaa. Meillä on suurmiehiä, joille jälkipolvet ovat suoneet vilpittömän kunnioituksensa ja jakamattoman rakkautensa. He ovat meille esimerkin miehiä, he ovat määrätyssä mielessä ihanteita. Oman aikansa silmissä he eivät aina sitä olleet. Vasta jälkipolvet ovat huomanneet heidän persoonallisuutensa arvon ja merkityksen. Me ihailemme heidän jaloja ominaisuuksiaan. Samoin ihailemme jokaista miestä, joka elää ja toimii heidän tavallaan.

Monien muiden suurmiestemme joukosta tahdon tässä eroittaa Lönnrotin ja Snellmanin jättiläishahmot. Edellisessä yhtyvät kuin polttopisteessä kaikki Suomen kansan luonteenomaisimmat ominaisuudet. Hänessä suomalainen mies näkee itsensä lujana, harmaana kalliona, jonka suuriin ääriviivoihin sisältyvät miehen parhaimmat ominaisuudet. Hän on sitkeä kuin hämäläinen, rohkea kuin pohjalainen ja herkkä kuin karjalainen. Hänessä oppinut helsinkiläinen tiedemies ja karjalainen konttiukko löivät kättä toisilleen, niinkuin Eino Leino häntä oivallisesti on kuvannut. Hän oli jalostettu tulos siitä, miksi ympäröivät olosuhteet ja menneiden aikojen vaiheet olivat Suomen kansan kasvattaneet. Hän oli suomalaisen miehen paras ja puhtain perikuva.

Snellmanissa näemme palavan isänmaanrakkauden yhtyvän horjumattomaan rohkeuteen. Häntä elähdytti elävä kansallistunto. Isänmaan onni, kansamme hyvinvointi ja äidinkielemme kiistämätön vapaus olivat hänen elämäntyönsä päämäärinä. Hän oli suora ja rehellinen suomalainen, jolle maailman mahtavien suosio ei merkinnyt mitään isänmaan edun rinnalla. Hän oli taistelun mies. Hänellä oli isänmaallisuus sydämessä eikä ainoastaan huulilla.

Suurmiehilläkin on kuitenkin omat heikkoutensa ja puutteensa, mutta ihanteen on oltava täydellinen. Siksipä suomalaista miesihannetta hahmoitellessani otankin perusrungoksi näiden kahden suurmiehemme oleellisimmat piirteet ja yhdistän siihen muita täydellisen miehen tunnusmerkkejä. Lönnrotin ominaisuuksista valitsen vaatimattomuuden ja ahkeruuden sekä Snellmanin ominaisuuksista rohkeuden ja isänmaanrakkauden. Tietysti suurmiehillämme olisi paljon muitakin esikuvallisia ominaisuuksia. Otan aikamme miesihanteelle heidän hyveistänsä kuitenkin vain nämä harvat, jotta ihanteelle niiden avulla luotaisiin kansallinen tausta ja samalla tuotaisiin se myöskin lähemmäksi elävää elämää. Muiksi miehekkyyden perushyveiksi asetan ihanteellemme itsehillinnän, urhoollisuuden ja kohtuullisuuden kaikissa elämän vaiheissa. Hänen täytyy myös olla epäitsekäs ja uhrautuvainen. Hänen rakkautensa lähimmäiseen on niin suuri, että omat pienet asiat unohdetaan toisen suurien asioiden tähden. Hän on rauhallinen ja harkitseva kaikissa toimissaan. Hän ei haasta riitaa, vaan rakentaa rauhaa. Hänellä on myös itsenäisyyttä, tervettä omaperäistä ajattelutapaa, joka ei arvostelematta hyväksy kaikkea vierasta. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että hän aina kaikkeen nähden asettuisi kielteiselle kannalle vastustamisen itsensä tähden. Hän osaa olla myös positiivinen. Hänen elämäntapansa ovat raittiit ja puhtaat. Käytöksessään hän on kohtelias ja huomaavainen varsinkin vanhuksia, naisia ja lapsia kohtaan. Mikään koreileva keikari hän ei kuitenkaan ole. Hänen puvussaan on pääasiana siisteys. Hänen ulkoasuaan kaunistaa sisäisen olemuksen puhtaus ja nöyryys. Ennen kaikkea muuta hän on kuitenkin mies sanan täydessä merkityksessä vastakohtana naiselliselle hentomielisyydelle.

Suomalainen miesihanne on myös urheilija. Hänen ruumiinsa ja sielunsa välillä vallitsee terve, tasapainoinen suhde. Ruumis on hänelle miehisen tahdon uskollinen palvelija. Aktiivisena urheilijana on hänen tunnussananaan "fair play" s.o. puhdas peli. Hänelle on pääasia urheilu eikä palkinnot.

Miesihanteellemme kuuluu myöskin kristillinen maailmankatsomus. Hän kuvastaa siinä suhteessa meidän kansamme sielua, joka aina on pyrkinyt yhteyteen Jumalansa kanssa. Suomalainen miesihanne on kristillinen persoonallisuus. Kun hän on aktiivinen kristitty, niin silloin hänen olemukseensa sisältyy kaikki muukin hyvä. Yhteiskunnan jäsenenä hän on velvollisuuksiensa tinkimätön täyttäjä ja jokapäiväisessä elämässään karaisevan itsekurin noudattaja.

Tällaiseksi kuvittelisin suomalaisen miesihanteen. Hän olisi silloin elävä yhdistelmä parhaimpien suurmiestemme jaloimmista ominaisuuksista ja inhimillisyyden korkeimmista vaatimuksista. Hän olisi hyveillä aateloitu suomalainen ritari, jolla on kilpenä usko Jumalaan, taisteluaseena rakkauden voima, haarniskana lahjomaton rehellisyys ja kypäränä iäti tahraamaton puhtaus.

Lauri Rauhala