Olet täällä

Matkakeskus

matkakeskus_nettiin.jpg

Matkakeskus, asemakaava ja asemakaavan muutos sekä sitova tonttijako

Matkakeskuksen tavoite on yhdistää eri liikennemuotoihin liittyvät toiminnot yhteiseksi palvelukokonaisuudeksi ja edistää kestävää liikkumista kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä. Matkakeskus parantaa toteutuessaan Kainuun alueen saavutettavuutta. Asemakaava mahdollistaa matkakeskuksen toteutumisen. Asemakaavan tavoitteena on myös ratkaista valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön suojelu ja ottaa se huomioon aluetta kehitettäessä.
 

Nähtävillä olevat asiakirjat ja muu materiaali:

Linkkien aukaisemiseen on suositeltavaa käyttää Chrome- tai Firefox-selainta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavakartta ja -määräykset (ehdotus)
Asemakaavakartta ja -määräykset (A3-kokoinen pdf)

Asemakaavaselostus (ehdotus)
Teksti
Liitteet
Liitekartat

Hankesuunnittelun liikennesuunnitelma
3D-mallinnos matkakeskuksen alueesta (Youtube-video)
Mallinnos löytyy myös kaavoituksen etusivulta. Matkakeskuksen alueen suunnitteluun liittyvä mallinnos on Latvus-katoksen osalta Avarrus Arkkitehtien ja Woodpoliksen suunnittelema. Mallinnoksen on muilta osin toteuttanut Kajaanin kaupungin paikkatieto.

AJANKOHTAISTA:

Ympäristötekninen lautakunta päätti 27.9.2017 ( § 77) asettaa ehdotukset asemakaavaksi, asemakaavan muu­tok­sek­si ja sitoviksi tonttijaoiksi nähtäville 2.–31.10.2017. Ehdotukset ovat näh­tä­vä­nä Ka­jaa­nin kaupungintalon Infossa sekä pää­kir­jas­ton lu­kusalissa, Se­mi­naa­rin­ka­tu 15 sekä tällä verkkosivulla.

Ehdotuksia koskevat kirjalliset muistutukset on Kajaanin kaupungin ym­pä­ris­tö­tek­ni­sel­le lautakunnalle osoitettuna toimitettava Kajaanin kau­pun­gin kirjaamoon, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI  tai Ka­jaa­nin kaupungintalon Infoon tai sähköisesti kajaani@kajaani.fi viimeistään 31.10.2017 klo 16.00.

Tavoitteena on, että kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Piia Väyrynen p. 044-7148 285

Ympäristötekninen toimiala, kaavoitus ja aluesuunnittelu
Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjolankatu 13

Kaavoituksen kulusta ja osallistumisesta on kerrottu lisää kaavoituksen verkkosivuilla.