Olet täällä

Matkakeskus

matkakeskus_nettiin.jpg

Matkakeskus, asemakaava ja asemakaavan muutos sekä sitova tonttijako

Matkakeskuksen tavoite on yhdistää eri liikennemuotoihin liittyvät toiminnot yhteiseksi palvelukokonaisuudeksi ja edistää kestävää liikkumista kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä. Matkakeskus parantaa toteutuessaan Kainuun alueen saavutettavuutta. Asemakaava mahdollistaa matkakeskuksen toteutumisen. Asemakaavan tavoitteena oli myös ratkaista valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön suojelu ja ottaa se huomioon aluetta kehitettäessä.

Asemakaavakartta ja -määräykset
Asemakaavakartta ja -määräykset (A3-kokoinen pdf)

Asemakaavaselostus
Teksti
Liitteet
Liitekartat

AJANKOHTAISTA:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi matkakeskuksen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä sitovat tonttijaot 11.12.2017, § 85.
Asemakaavan muutos on voimassa 19.1.2018