Olet täällä

Maisematyölupa

maisema Paltaniemi

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):

  • asemakaava-alueella;
  • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä
  • alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Maisematyöluvan ratkaisee hakemuksesta rakennustarkastaja. Puiden kaatamisen osalta maisematyölupatarpeen arviointia suorittavat rakennustarkastajan lisäksi metsätalousinsinööri Alpo Härkönen p. 044 421 4198.

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

 

Maisematyölupaa haetaan sähköisesti (linkki)

 

Viimeksi muokattu

28.5.2019