Olet täällä

Maastoliikennelain mukainen lupa

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla kilpaileminen tai toistuva harjoitteleminen maastossa vaatii maastoliikennelain mukaisen luvan ellei aluetta ole varattu tähän tarkoitukseen asemakaavassa tai ellei  toiminnalla ole ympäristölupaa. Moottorikelkkareitin perustamiseksi laadittavan reittisuunnitelman hyväksyy ympäristönsuojeluviranomainen.

Maastoliikennelaki

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on maastoliikennelain 30 §:n mukaan haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupa on haettava myös yksittäiseen tapahtumaan, jos siitä on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen eli ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston toimivaltaan kuuluu moottorikelkkareitin perustamiseksi laadittavan reittisuunnitelman ja reitinpitäjän hyväksyminen.

Moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämistä maastossa valvovat poliisi, tullilaitos ja rajavartiolaitos.

Käyntiosoite

Kaupungintalo, Pohjolankatu 13

Viimeksi muokattu

14.11.2017