Olet täällä

Maanläjitys

Maanläjitys

Maanläjityspaikkojen käyttö perustuu ympäristölupaan. Kajaanin kaupungin maanläjityspaikat sijaitsevat Maastossa, Ruosteessa ja Nakertajassa. Kaupunki huolehtii alueiden kunnossapidosta, kuormien vastaanotosta ja sijoittamisesta sekä valvonnasta.

Liikkuminen maanläjitysalueella on käyttäjän omalla vastuulla. Kajaanin kaupunki ei vastaa alueen käyttäjille aiheutuneista kone-, ajoneuvo-, omaisuus- tai henkilövahingoista. Mikäli käyttäjä havaitsee alueen väärinkäyttöä, on hän velvollinen ilmoittamaan siitä Kajaanin kaupungille.

Kajaanin kaupungin ylläpitämien maanläjityspaikkojen aukioloaika on rajoitettu 1.3.2016 alkaen. Alueet ovat käytössä ma-to klo 7.30 – 15.00 ja pe klo 7.30 – 13.00.

Ylijäämämaita otetaan vastaan Nakertajan ja Ruosteen penkoilla. Lunta otetaan vastaan Maaston penkoilla.

 

Puhtaat ja vaarattomat ylijäämämassat

Läjitysalueille saa sijoittaa vain rakentamisen yhteydessä kertyviä puhtaita ja vaarattomia ylijäämämassoja ja kiviä. Maanläjitysalueesta vastaavalla henkilökunnalla on oikeus olla vastaanottamatta sellaista maata, joka ei ole ympäristöluvan mukaista maata.

Alueelle ei saa toimittaa:

- yhdyskunta- tai ongelmajätettä, pilaantunutta maata, kantoja, risuja, kiviaines- tai puupohjaista jätettä eikä myöskään rakennus- tai purkujätettä
- maa-aineksia maa-alueilta, joita on käytetty huoltoasema-, korjaamo- tai pesulatoimintaan, jätteiden tai romun käsittelyyn, ampumaratana tai muuhun teolliseen toimintaan
- mikäli ylijäämämassojen puhtaudesta ei ole varmuutta, ne on toimitettava muuhun hyväksyttyyn käsittelypaikkaan

 

Raportointi maankaatopaikoilla tapahtuvasta läjitystoiminnasta

Maanläjitystoiminnasta täytyy raportoida Kajaanin kaupungille. Mallitaulukosta ilmenevät raportoitavat tiedot.  Huom! Mallitaulukon voi korvata myös yrityksen käytössä olevalla sähköisen järjestelmän raporteilla. Edellisen kuukauden aikana maanläjitysalueelle toimitetut maamäärät ja yrityksen laskutusosoite on ilmoitettava kaupungille sähköpostitse osoitteeseen kadut.puistot(at)kajaani.fi seuraavan kuukauden 7. päivään mennessä mallitaulukon mukaisesti.

Tallenna taulukko koneellesi, niin voit täyttää taulukon sähköisesti ja taulukko laskee määrät automaattisesti.

 

Maanläjityspaikkojen aukioloajat maanantaista torstaihin klo 7.30–15.00 ja perjantaisin klo 7.30–13.00. Varmista porttien aukiolo etukäteen soittamalla.

Lisätietoja
Työnjohtaja Juho Mustonen
p. 08 61 551 (vaihde), 044 7100 655
kadut.puistot(at)kajaani.fi

Palautetta voit antaa myös palautepalvelun kautta

Viimeksi muokattu

14.2.2019