Olet täällä

Lehtikankaan koulun alue

lehtikangas_ent_koulu_selostus.jpg

Lehtikankaan koulun alue, asemakaavan muutos ja sitova tonttijako

Tavoite on muuttaa koulukäytöstä poistunut tontti asuinkäyttöön ja ajantasaistaa vanhat puiston kaavamerkinnät ja määräykset. Tavoite on lisätä kaupungin pientalotonttitarjontaa, eheyttää kaupunkirakennetta asuinalueena ja huomioida kevytliikennereittien ja lähivirkistysalueiden yhtenäisyys.

Nähtävillä olevat asiakirjat ja muu materiaali:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja kaavasuunnittelija Riitta Korhonen p. 044-7100455

Kaavoituksen kulusta ja osallistumisesta on kerrottu enemmän kaavoituksen verkkosivuilla.