Olet täällä

Kuntalisä yrityksille

Kajaanilaisilla yrityksillä on mahdollisuus hakea kaupungilta kuntalisää, kun ne työllistävät

- Kajaanilaisen pitkäaikaistyöttömän (työttömänä väh. 12 kk 14 kk aikana) vähintään 35 kalenteriviikoksi, mikäli yritys saa työllistämiseen työvoimahallinnon palkkatukea. Mikäli yritys ei saa pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen palkkatukea, työsuhteen tulee kestää vähintään kuusi (6) kuukautta.

- Kajaanilaisen työttömän oppisopimustyösuhteeseen ammatillisiin perustutkinto-opintoihin.

Kuntalisää on mahdollista saada pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen enintään 35 kalenteriviikon ajalta tai enintään kuuden (6) kuukauden ajalta riippuen siitä, saako yritys työllistämiseen palkkatukea vai ei.  Oppisopimuskoulutukseen kuntalisää on mahdollista saada enintään kolmen (3) vuoden ajalta. Kuntalisän määrä on 300,00 euroa kuukaudessa työntekijää kohden. Yrityksellä on mahdollisuus hakea kuntalisän lisäksi Kainuun TE-toimistolta palkkatukea työllistämisen kustannuksiin, mutta se ei ole ehto kuntalisän saamiselle. Yhdessä muiden tukien kanssa kuntalisä voi kattaa enintään 50 % palkkauskustannuksista. Kuntalisä myönnetään de minimis  -ehdon alaisena eli vähämerkityksisenä tukena.

Palkkatukea voi tiedustella Kainuun TE-toimistosta Yritys- ja työnantajapalveluista, p. 0295 039001.

Kuntalisää haetaan lomakkeella

 

Lomakkeessa ovat tarkemmat kuntalisän myöntämisen ja maksamisen ehdot. Hakemuksia voi jättää jatkuvasti.

Kuntalisän maksatusta varten täytetään tilityslomake, jonka liitteenä ovat palkkatodistukset. Lasku kuntalisästä lähetetään kaupungin verkkolaskuosoitteeseen.

 

Person in charge

Viimeksi muokattu

23.8.2017