Olet täällä

Kuntalisä kajaanilaisille yhdistyksille

Kajaanilaisilla yhdistyksillä on mahdollisuus hakea kaupungilta kuntalisää, kun ne työllistävät:

- Kajaanilaisen työttömän työnhakijan, joka on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää vähintään kuudeksi kuukaudeksi. Kuntalisää maksetaan enintään kuuden kuukauden ajalta.

- Palkkatukeen oikeutetun työttömän työnhakijan oppisopimustyösuhteeseen ammatillisiin perustutkinto-opintoihin. Kuntalisää voidaan maksaa enintään kolmen vuoden ajan.

Kuntalisän suuruus on 250 euroa kuukaudessa palkattua työllistettyä kohden. Kuntalisä tulee käyttää työntekijän palkkakulujen ja lakisääteisten työnantajakulujen kattamiseen. Vaihtoehtoisesti kuntalisä voidaan käyttää kyseisten työllistettyjen työnohjausta varten palkatun työvalmentajan palkkauskuluihin. Tällöin työllistetyiltä ei vaadita vähintään 80 %:n työaikaa. Kuntalisän edellytyksenä on TE-toimiston myöntämä palkkatuki, lukuun ottamatta oppisopimustyösuhdetta, johon välttämättä ei myönnetä palkkatukea koko ajalle.

Kuntalisää myönnettäessä yhteenlasketut tuet (palkkatuki, kuntalisä, koulutuskorvaus ja mahdolliset muut avustukset) eivät saa ylittää kokonaispalkkakustannuksia. Mahdollinen ylitys vähentää kuntalisää.

Kuntalisää haetaan lomakkeella

Väärä Scaldin tunniste ID.

Tarkemmat kuntalisän myöntämisen ja maksamisen ehdot ilmenevät hakulomakkeesta. Hakemuksia voi jättää jatkuvasti.

Lisätietoja antaa henkilöstösihteeri Paula Tokkonen, p. 044-710 0377, s-posti etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

 

 

 

Vastuuhenkilö