Olet täällä

Kuntalisä kajaanilaisille yhdistyksille

Kajaanilaisilla yhdistyksillä on mahdollisuus hakea kaupungilta kuntalisää, kun ne työllistävät:

- Kajaanilaisen työttömän työnhakijan, joka on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää vähintään 35 kalenteriviikoksi tai 

- alle 30-vuotiaan työttömän nuoren vähintään kuudeksi (6) kuukaudeksi tai

- palkkatukeen oikeutetun työttömän työnhakijan oppisopimustyösuhteeseen ammatillisiin perustutkinto-opintoihin (myös tutkinnon osiin). Kuntalisää voidaan maksaa enintään kolmen vuoden ajan.

Kuntalisän suuruus on 300,00 euroa kuukaudessa palkattua työllistettyä kohden. Kuntalisä tulee käyttää työntekijän palkkakulujen ja lakisääteisten työnantajakulujen kattamiseen. Vaihtoehtoisesti kuntalisä voidaan käyttää kyseisten työllistettyjen työnohjausta varten palkatun työvalmentajan palkkauskuluihin. Työntekijän työaika pitää olla vähintään 65 %. Kuntalisän edellytyksenä on TE-toimiston myöntämä palkkatuki, lukuun ottamatta oppisopimustyösuhdetta, johon välttämättä ei myönnetä palkkatukea koko ajalle. Kuntalisää maksetaan työsuhteen voimassaoloajalta, kuitenkin enintään 35 kalenteriviikolta, paitsi oppisopimustyösuhteessa enintään kolmen vuoden ajalta.

Kuntalisää myönnettäessä yhteenlasketut tuet (palkkatuki, kuntalisä, koulutuskorvaus ja mahdolliset muut avustukset) eivät saa ylittää kokonaispalkkakustannuksia. Mahdollinen ylitys vähentää kuntalisää.

Kuntalisää haetaan lomakkeella.

Tarkemmat kuntalisän myöntämisen ja maksamisen ehdot ilmenevät hakulomakkeesta. Hakemuksia voi jättää jatkuvasti.

Tietosuojaseloste ja lisätietoja henkilötietojen käsittelystä www.kajaani.fi/tietosuoja.

 

 

 

Person in charge

Viimeksi muokattu

27.7.2018