Olet täällä

Järjestyssäännöt

Kuluntalahden koulun järjestyssäännöt

Opetus ja koulutus

KULUNTALAHDEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Päivitetty 6.8.2014

Yhteisesti hyväksytyt säännöt ovat välttämättömiä. Ne auttavat päivittäisessä työssä luoden turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Ne myös totuttavat oppilaat vastuuseen tekemisistään. Tällä tavalla he vähitellen kehittyvät vastuullisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Nämä samat säännöt koskevat myös koulun aamu- ja iltapäivätoimintaa.

 

Koulualue ja kouluaika sekä aamu- ja iltapäivätoiminta-aika

 

Koulualueena pidetään koulun tonttia ja sillä olevaa rakennusta. Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksen mukainen koulupäivä sekä koulun työsuunnitelmassa hyväksytty normaalista poikkeava koulupäivä. Näihin kuuluvat esim. retket, teatterissa ja uimahallissa käynnit ja kilpailut. Aamupäivätoiminta-aika on klo 6.30-10.15. Iltapäivätoiminta-aika on klo 11.30-16.30.

 

Koulumatkat

 

Kotoa kouluun ja koulusta kotiin lähdetään siten, että turhaa oleskelua koulun alueella ei muodostu. Koulumatkat kuljetaan kevyen liikenteen väyliä pitkin, mikäli ne ovat olemassa. Maantiellä jalankulkija käyttää tien vasenta reunaa. Tie ylitetään suojatien kohdalta, muutoin kohtisuoraan. Polkupyöräilijät ajavat peräkkäin tien oikeaa reunaa. Pyöräillessä käytetään kypärää. Pyörän tarakalla ei saa kuljettaa muita. Koulualueella pyöräileminen on kielletty.

Kuljetusoppilaat odottavat koulukuljetusta rauhallisesti koulun alueella siihen osoitetussa paikassa.

 

Päivittäinen työskentely ja käyttäytyminen

 

Oppilaat tervehtivät koulun henkilökuntaa sekä koululla vierailevia.

Päivänavaus pidetään päivittäin koulun alettua. Kerran viikossa päivänavaus pidetään yhteisesti salissa.

 

Välitunnit oppilaat viettävät ulkona, ellei sään takia ilmoiteta poikkeusta. Välitunnille mennään viivyttelemättä. Itselle tai toisille vaaraa aiheuttavaa toimintaa tulee välttää esim. voltit, seisaalta pulkalla mäkeä laskeminen. Kivien, lumipallojen yms. heitteleminen on kielletty.Lumipalloja voi heittää niille tarkoitettuun tauluun. Välituntialueelta saa poistua ainoastaan luokanopettajan tai välituntivalvojan luvalla. Pysäköintialueen autojen ja polkupyörien lähellä liikkuminen on kielletty. Sisälle tullaan heti kellon soitua, ei ennen esim. reppuja tuomaan.

 

Päällysvaatteet jätetään naulakoihin ja ulkokengät naulakoiden alle hyvään järjestykseen. Reput säilytetään naulakoissa. Sisällä käyttäydytään rauhallisesti ja asiallisesti. Käytävillä ja luokissa ei juosta.

Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja.

WC-tiloissa käyttäydytään siististi ja hyvien tapojen mukaisesti. Kädet pestään ja kuivataan hyvin ennen ruokailua sekä ennen WC:stä poistumista. Käsipyyhepaperit laitetaan roskiin. WC-tiloja ei ole tarkoitettu välitunnin viettoon tai muuhun oleskeluun.

 

Koulun omaisuutta (myös oppikirjoja) tulee käsitellä huolellisesti. Sattunut vahinko ilmoitetaan heti luokanopettajalle tai rehtorille. Tahallaan/huolimattomuuttaan aiheuttamansa vahingon oppilas tai hänen huoltajansa korvaa. Tarpeettomien tavaroiden tuonti koululle on kielletty. Koulu ei vastaa oppilaan kadonneesta tai rikkimenneestä omaisuudesta.

 

Koululaki ja työrauhan ylläpitäminen

 

Perusopetuslain mukaan opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti, käyttäydyttävä asiallisesti, noudatettava koulun järjestyssääntöjä ja käsiteltävä huolellisesti koulun omaisuutta.

 

Jos oppilas ei noudata koulun järjestyssääntöjä, käyttäytyy sopimattomasti tai on tehtävissään huolimaton, oppilasta voidaan ojentaa tai rangaista siten kuin perusopetuslain 36§ sen osoittaa. Ojennus ja rankaisukeinoja ovat nuhtelu, luokasta poisto, jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräajaksi koulusta erottaminen. Mikäli kotitehtävät ovat tekemättä, ne voi joutua tekemään kouluajan jälkeen.

 

Niissä asioissa, joista ei erikseen määrätä, noudatetaan peruskoulua koskevia lakeja ja asetuksia sekä kuhunkin tilanteeseen erikseen annettuja ohjeita ja yleisesti hyväksyttyjä käytöstapoja.

 

Viimeksi muokattu

7.11.2015