Olet täällä

Kouluun ilmoittautuminen

Kouluun ilmoittautuminen tehdään sähköisesti ajalla 7.1.2020 – 19.1.2020.

Palvelut

Opetustuokio. Kuva: Mikko Saari

Lapsen ilmoittaminen kouluun       

 

Vuonna 2013 syntyneet lapset aloittavat koulunkäyntinsä lukuvuoden 2020 – 2021 alussa. Kouluun ilmoittautuminen tehdään sähköisesti osoitteessa https://wilma.kajaani.fi. Sähköinen ilmoittautuminen tehdään 7.1.2020 –  19.1.2020. Teknisissä ongelmissa voitte ottaa yhteyttä p. 044 7100 552 virka-aikana. Mikäli lapsen osoite on muuttunut ja lähikoulu väärä, voitte ottaa yhteyttä p. 044 7148 283/Leena Karjalainen.

Koulu alkaa tiistaina 11.8.2020

Mihin kouluun?

Jokaisella oppilaalla on perusopetuslain perusteella oikeus päästä lähikouluunsa. Kunta määrittelee mm. oppilaskuljetusten perusteella, mikä koulu on oppilaalle lähikoulu. Erityistä tukea tarvitseville oppilaille järjestetään opetusta muussakin kuin lähikoulussa. Sähköisessä kouluunilmoittautumislomakkeessa lähikoulu on jo merkitty valmiiksi oppilaan väestörekisteristä saadun osoitteen perusteella.

Vanhemmat voivat halutessaan hakea lapselleen koulupaikkaa muusta kuin lähikoulusta. Hakemus tehdään Wilmaan Hakemukset ja päätökset valikossa. Päätöksen oppilaan ottamisesta muuhun kuin lähikouluun tekee sen koulun rehtori, jossa koulunkäynti halutaan aloittaa.

Sivistyslautakunnan 11.12.2013 § 111 tekemä päätös
Oppilaaksi muuhun kuin lähikouluun hakevien valintaperusteet ovat Kajaanissa 1.1.2014 alkaen seuraavat:
1. Terveydentilaan liittyvä tai muu asiantuntijalausuntoon perustuva erityinen syy (huoltajan on toimitettava asiantuntijalausunto liitteenä)
2. Sisaruusperuste: samassa osoitteessa asuva sisarus on jo siinä koulussa oppilaana, johon haetaan
3. Koulumatka: oppilaan koulumatka ja sen turvallisuus ja vaivattomuus voidaan huomioida päätöstä tehtäessä

 

Seitsemännen luokan aloitus

Kuudennen luokan oppilaat saavat tiedon ensisijaisesta koulupaikasta sekä ohjeet erikoisluokalle hausta ja toissijaisen koulupaikan hausta.

Oppilasasiat Leena Karjalainen p. 044 7148 283

Vastuuhenkilö