Olet täällä

Korkeakouluopiskelijoiden liikunta- ja kulttuuripalveluseteli

Kajaanin ammattikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijoille myönnetään liikunta- ja kulttuuripalveluseteli.

Palvelut

Kajaanihalli. Kuva: Reijo Haukia

Etuseteli on käytettävissä seuraaviin Kajaanin kaupungin liikunta- ja kulttuuripalveluihin

KAUPUNGIN LIIKUNTALAITOKSET
Opiskelijoiden liikunta- ja kulttuurisetelillä voi maksaa kerta, sarja- ja kausimaksuja 31.7.2020 asti seuraavasti:

Kaukavesi: uinti ja kuntosali
Kajaanihalli: pingis, sulkapallo ja kuntosali
Jäähalli: yleisöluistelu
Otanmäen urheilutalo: kuntosali
Otanmäen maauimala: uinti

Jäähallin yleisöluistelun voi maksaa jäähallille, Kaukavedelle tai Kajaani Infoon

KAUPUNGIN KULTTUURILAITOKSET

Kajaanin kaupunginteatteri: pääsyliput
Runoviikon pääsyliput

Kaukametsän opisto tarjoaa opiskelijoille maksullisia liikunnan, musiikin, yhteiskunnallisten aineiden, käsityön, kotitalouden, kielten, kuvataiteiden, kudonnan, teknisen työn ja entisöinnin kursseja sekä ilmaisia luentoja.

Setelit käyvät Kaukametsän opiston kaikkien kurssien maksuvälineenä.

Seteleitä voi käyttää yhden tai useamman kurssin maksuihin. Kurssien hinnat on merkitty opinto-oppaaseen kunkin kurssin kohdalle.

Kursseille ilmoittaudutaan verkossa. Laskun saatuaan opiskelija voi maksaa kurssimaksun Kajaani Infossa, jossa 5 euron kertakäyttöiset setelit otetaan huomioon alennettuna kurssimaksuna.
Kaukametsän opiston sivulle tästä linkistä.

Museot ovat ilmaisia

Kaupunginhallituksen päätös

////////
 

The voucher can be used for the following sports and cultural services in the city of Kajaani

SPORTS INSTITUTIONS OF THE CITY
One-off, serial and seasonal fees can be paid by Student Sports and Cultural Vouchers until July 31, 2020 as follows:

Kaukavesi: swimming pool and gym
Kajaanihalli: ping pong, badminton and gym
Ice hall: public skating
Otanmäki sports hall: gym
Otanmäki outdoor pool: swimming

The ice hall's public skating can be paid to the ice hall, to Kaukavesi or to Kajaani Info

CULTURAL INSTITUTIONS OF THE CITY

Kajaani City Theater: Admission Tickets
Admission Tickets to the Poetry Week

Kaukametsä College offers paid courses in sports, music, social studies, handicrafts, household, languages, fine arts, weaving, technical work and restoration, as well as free lectures.

The vouchers are accepted as a payment method for all courses at the Kaukametsä College.

The vouchers can be used to pay for one or more courses. Courses’ prices are listed in the study guide for each course.

Enroll for courses online. Upon receipt of the invoice, the student can pay the course fee at Kajaani Info, where the EUR 5single use vouchers are taken into account as a reduced course fee.
Go to the college website through this link.

Museums are free of charge.