Olet täällä

Kontiosaari-Kuninkaanniemi

kontiosaari.jpg

Kajaani Keskustaajama osayleiskaava 2015 muutos Kontiosaari-Kuninkaanniemi alue

Tavoitteena on täydentää alueen väljää pientaloasutusta olemassa olevan tiestön ja kunnallistekniikan vaikutuspiirissä huomioiden virkistyksen sekä luonnon- ja kulttuurinympäristön suojelun tarpeet.
Kaavaehdotus ja siihen liittyvä kaavaselostus liitteineen olivat nähtävillä 9.10 – 10.11.2017 välisenä aikana kaupungintalon Infossa Pohjolankatu 13, pääkirjaston lukusalissa, Seminaarikatu 15 ja internetissä
(www.kajaani.fi>palvelut>kaavoitus>vireillä olevat kaavat>yleiskaavat).

Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa ja 6 muistutusta.

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Osmo Nuutinen, puh. 044 7100 297.

Nähtävillä olevat asiakirjat ja muu materiaali:

Linkkien aukaisemiseen on suositeltavaa käyttää Chrome- tai Firefox-selainta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostus

Kaavaehdotus