Olet täällä

Kontiosaari-Kuninkaanniemi

kontiosaari.jpg

Kajaani Keskustaajama osayleiskaava 2015 muutos Kontiosaari-Kuninkaanniemi alue

Tavoitteena on täydentää alueen väljää pientaloasutusta olemassa olevan tiestön ja kunnallistekniikan vaikutuspiirissä huomioiden virkistyksen sekä luonnon- ja kulttuurinympäristön suojelun tarpeet.

AJANKOHTAISTA

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kontiosaari-Kuninkaanniemi osayleiskaavan 4.5.2020 § 11 . Kaavasta on jätetty Pohjois-Suomen hallinto-oikeudeteen yksi valitus koskien yksityisen maanomistajan kiinteistöä. Kaupunginhallitus päätti 11.8.2020 § 136 Kontiosaari-Kuninkaanniemi osayleiskaavan osittaisesta voimaan tulosta kaava-alueen niiltä osin, joihin valituksen ei voida katsoa kohdistuvan. Täytäntöönpanokartta täydennetään osayleiskaavan asiakirjoihin.

Nähtävillä olevat asiakirjat ja muu materiaali:

Linkkien aukaisemiseen on suositeltavaa käyttää Chrome- tai Firefox-selainta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostus

Kaavaehdotus

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Osmo Nuutinen, puh. 044 7100 297.