Olet täällä

Palvelut

Lainauspalvelut

Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016
Kirjastojen toimintaa säätelee laki yleisistä kirjastoista. Uusi laki astui voimaan 1.1.2017. Tässä laissa säädetään yleisistä kirjastoista ja niiden toiminnasta sekä toiminnan paikallisesta, alueellisesta ja valtakunnallisesta edistämisestä, kirjastojen yhteistyöstä ja valtionrahoituksesta.

Lain tavoitteena on edistää:
1) väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin;
2) tiedon saatavuutta ja käyttöä;
3) lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa;
4) mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen;
5) aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

Kajaanin kaupunginkirjaston käyttösäännöt, maksut ja korvaukset

Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet säädetään kirjaston käyttösäännöissä.

Kajaanin sivistyslautakunta on vahvistanut kirjaston perimät maksut ja korvaukset.

 

Viimeksi muokattu

4.9.2020