Olet täällä

Kirjaston näyttelytoiminnan periaatteet

Näyttelytoiminnan periaatteet

Kirjastoon soveltuvia näyttelyjä ovat kirjanäyttelyjen ohella kuva- ja tekstiaineistoa sisältävät näyttelyt, taidenäyttelyt, valokuvanäyttelyt, käsityönäyttelyt sekä esinenäyttelyt.

Näyttelyjen tarjonnassa pyritään monipuolisuuteen ja laaja-alaisuuteen. Pääpaino kirjaston näyttelytoiminnassa on näyttelyillä, joissa valaistaan monipuolisesti jotakin yleisesti kiinnostavaa aihepiiriä tai tiedotetaan esim. kunnallisista palveluista.

Näyttelyjen avulla kirjasto pyrkii välittämään tosiasioihin perustuvaa tietoa. Sotaa ja väkivaltaa ihannoivia, rotusortoa puoltavia tai muulla tavoin ihmisarvoa loukkaavia näyttelyjä ei tule järjestää kirjastossa.

Näyttelyjen tulee kirjaston arvion mukaan vastata laadullisesti ja tekniseltä toteutukseltaan niitä yleisiä vaatimuksia, joita voidaan asettaa julkisissa tiloissa esillä olevalle näyttelylle.

Päätettäessä yksittäisen taiteenharrastajan töiden pitämisestä esillä kirjastossa toimitaan yhteistyössä kaupungin kulttuurilaitosten sekä paikallisten taideyhdistysten kanssa.

Kirjasto pyrkii tukemaan harrastustoimintaa pitämällä näytteillä vaikutusalueellaan toimivien taideseurojen ja harrastajapiirien harrastelijoiden töitä ryhmänä.

Ulkopuolisen näyttelyn järjestäjän nimen tulee olla esillä.

Näyttelytilaa haetaan näyttelytilojen varauslomakkeella, jossa tulee ilmoittaa mm. näyttelyn nimi ja kuvailla näyttelyaineistoa. Allekirjoituksellaan järjestäjä myös sitoutuu huolehtimaan näyttelyyn liittyvistä käytännön toimenpiteistä ja tarvittaessa valvonnasta. Kirjasto ei vastaa näyttelyaineistosta.

Näyttelytilasta ei peritä vuokraa.

Näyttelyjen järjestäminen perustuu siihen, ettei niistä koidu kirjastolle suoranaisia kustannuksia. Tarvittaessa kirjasto voi osallistua valtakunnallisten tai kansainvälisten kiertonäyttelyjen rahtikustannuksiin.

Kirjasto antaa näyttelyistä ennakkotietoa tiedotusvälineille, tapahtumakalentereihin yms. tahoille. Muutoin näyttelystä tiedottamisen hoitaa näytteilleasettaja.

Kaupunginkirjastossa ei pidetä esillä adresseja eikä muita nimen- tai rahankeruulistoja.

Kirjastolautakunta 7.6.1985 § 63
Kirjastotoimenjohtaja 12.12.2000 § 8
Kirjastotoimenjohtaja 28.8.2002 § 6

Viimeksi muokattu

9.8.2017