Olet täällä

Oppilashuolto

Keskuskoulun oppilashuolto

Opetus ja koulutus

KOULUKURAATTORI

Kuraattori Kirsi Romppainen (p. 044 7100 804) on Keskuskoululla läsnä päivittäin. Häneen saa yhteyden myös sähköpostitse (kirsi.romppainen@edukajaani.fi) tai Wilman kautta.

Kuraattorin tehtäviin kuuluu tutustua oppilaisiin ja kartoittaa mahdollista tuen tarvetta sekä ohjata myös koulun ulkopuolisten tukien piiriin. Kuraattorin kanssa keskustelu ei automaattisesti tarkoita, että oppilaalla olisi suuria pulmia. Keskustelut oppilaan kanssa voivat liittyä mm. koulunkäyntiin, ihmissuhteisiin, vapaa-aikaan, mielialaan.

Lisäksi kuraattori työskentelee oppilasryhmien ja luokkien kanssa mm. ristiriitatilanteissa ja kiusaamisselvittelyissä. Oppilaat ohjautuvat kuraattorin luokse koulun tai vanhempien aloitteesta, omatoimisesti tai kuraattorin kutsumana. Oppilaan asioissa kuraattori on yhteydessä myös kotiin, jos tarvetta siihen ilmenee.

 

OPPILASHUOLTORYHMÄ          

Oppilashuoltotyön avulla tuetaan oppilaan fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista hyvinvointia yhteistyössä huoltajien ja yhteistyöverkoston kanssa.

Koulumme oppilashuoltoryhmään kuuluvat: rehtori, apulaisrehtori, kuraattori, koulupsykologit, laaja-alaiset erityisopettajat, oppilaanohjaaja ja kouluterveydenhoitaja. Tarvittaessa mukaan kutsutaan mielenterveystyöntekijä, perheneuvolan edustaja sekä huoltajien ja oppilaiden edustajat. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa.

Oppilashuoltoryhmän jäseniin voi ottaa yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai Wilman kautta. Yksittäisen oppilaan asioita käsitellään erillisessä koolle kutsuttavassa asiantuntijaryhmässä.

 

KOULUPSYKOLOGI JA PERHENEUVOLA

Koulupsykologi toimii esi- ja perusopetuksen kouluilla ja päiväkodeilla osana koulun oppilashuoltoa yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun oppilashuoltohenkilökunnan kanssa. Koulupsykologi tukee lasten koulunkäyntiä, psyykkistä hyvinvointia ja kokonaiskehitystä. Tavoitteena on tarjota tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä kartoittaa ja ennaltaehkäistä oppimisen pulmia.

Koulupsykologi arvioi oppimis- ja toimintaedellytyksiä sekä psyykkisen tuen tarvetta erilaisilla menetelmillä ja suunnittelee tarvittavia tukitoimia yhdessä opettajien, oppilaiden ja vanhempien kanssa.

Koulupsykologi voi tarjota vanhemmille ohjausta ja neuvontaa ja tukea oppilaan hyvinvointia esimerkiksi tukikäyntien, neuvonnan tai ohjauksen muodossa. Opettajat ja oppilashuoltohenkilöstö voivat konsultoida koulupsykologia lapsen oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen liittyen.

Koulupsykologi tekee yhteistyötä vanhempien ja lasten kanssa sopien mm. perheneuvolan, lastensuojelun sekä erikoissairaanhoidon palveluista.

Koulupsykologiin voivat ottaa yhteyttä niin vanhemmat, opettajat, muu koulun henkilökunta kuin koululaisetkin. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Koulupsykologit tapaavat oppilaita ja heidän vanhempiaan koululla tai omissa työpisteissään.

 

Esa Alaraudanjoki / koulupsykologi , Keskuskoulu 3-9lk

Puh. 050 381 2266

 

 

Perheneuvola tekee yhteistyötä erilaisissa oppilasta ja perhettä koskevissa asioissa. Yhteyttä voi ottaa suoraan perheneuvolaan p. 044 7974 960 (toimisto). Puhelinnumero uusille asiakkaille on 044 7974 151 (ma ja ke-pe) klo 10.00 - 11.30.

Viimeksi muokattu

16.11.2020