Olet täällä

Kauppapuisto

kauppapuisto.jpg

Kauppapuisto, asemakaavan muutos ja sitova tonttijako

Tavoite on muuttaa asemakaava vastaamaan nykyistä käyttötarkoitusta seudullisesti merkittäväksi tilaa vaativan vähittäiskaupan myymäläkeskittymäksi sekä mahdollistaa nykyisen toiminnan kehittäminen.

 

Nähtävillä olevat asiakirjat ja muu materiaali:

Alleviivattujen pdf-linkkien aukaisemiseen on suositeltavaa käyttää Chrome- tai Firefox-selainta. Mikäli tiedosto ei avaudu, päivitä sivu.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutosehdotus, merkinnät ja määräykset

Selostus

Aluepiirustus

Tonttijakoehdotus

 

AJANKOHTAISTA:

Kaavaehdotusta käsiteltiin ympäristöteknisessä lautakunnassa 17.2.2016. Ympäristötekninen lautakunta päätti § 17 asettaa kaava- ja tonttijakoehdotuksen nähtäville. Kaavaehdotus oli nähtävänä kaupungintalolla Kajaani Infossa 22.2.–22.3.2016. Nähtävillä oloaikana kaavaehdotuksesta oli mahdollista jättää kirjallisia muistutuksia Kajaanin kaupungin kirjaamoon. Seuraavaksi kaavasta tehdään maankäyttösopimus, minkä jälkeen kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn.

Kaavaan liittyy maankäyttösopimus.

Lisätietoja kaavoitusarkkitehti Piia Väyrynen p. 044-7148285

 

Kaavoituksen kulusta ja osallistumisesta on kerrottu enemmän kaavoituksen verkkosivuilla.