Olet täällä

Kaukametsän opiston kädentaidot

Kaukametsän opisto tarjoaa käsityön ja visuaalisten taiteiden ainealueilla mahdollisuutta opiskella tavoitteellisesti sekä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisessa opetuksessa että kansalaisopiston perustehtävään sisältyvässä harrastepainotteisessa käsityön opetuksessa.

Palvelut

Kaukametsän opiston kadentaitojen kurssitöitä.gif Kuvat Heli Karppinen ja Kati Nevalainen

Kaukametsän opiston käsityöryhmissä voi opiskella koko lukuvuoden kestävillä kursseilla tai lyhyillä, lähinnä viikonloppuisin pidettävillä kursseilla erilaisia käsityötekniikoita. Käsityöprosessissa yhdistyvät kokonaisuudeksi ideointi, taiteellinen ja tekninen suunnittelu sekä toteuttava valmistus. Opiskelija voi kiinnostuksensa mukaan valmistaa töitä perinteisesti tai valita töihinsä uusia, yllättäviäkin materiaaleja ja tekniikoita.

Käsityön opetuksessa kiinnitetään huomiota kestävän kehityksen periaatteisiin: kurssien sisällöissä painotetaan eri materiaalien uusiokäyttöä, elinkaariajattelua, ekologisuutta ja taloudellisuutta. Kulttuurintuntemus, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys sisältyvät kaikkeen käsityölliseen tekemiseen. Oman rikkautensa toimintaan tuo sosiaalinen ulottuvuus: kursseilla kohtaavat opiskelijat kouluikäisistä senioreihin. 

Lisätietoja

Käsityö: käsityön ja visuaalisten taiteiden opettaja Heli Karppinen p. 044 710 0382, heli.karppinen(at)kajaani.fi
 

Vastuuhenkilö