Olet täällä

Kartat ja paikkatieto

Kajaanin kaupunki tuottaa ja ylläpitää erilaisia karttoja, paikkatietoaineistoja ja karttapalveluja omaan käyttöön sekä niitä tarvitseville kuntalaisille.

Paikkatietopalvelu.jpg

Tuotteita ovat erilaiset kartta- ja tiedostotulosteet sekä painetut opas- ja osoitekartat. Niiden sähköiset tiedostot  ovat yrittäjien ja kaupunkilaisten saatavilla, esim. rakennushanketta, esitettä tai internet-sivuja varten. Paikkatietopalvelu on mm. ympäristö- ja maankäyttö -tulosalueen kaikkien palveluiden ydinpalvelu, joka tukee prosesseja ja kehittämistä.

Kaupungin karttapalvelu

 


KARTTATUOTTEET:

 

KANTAKARTTA

[Siirry internetkarttapalvelun kantakarttateemaan]

 

Kantakartta

Kantakartta (kaavan pohjakartta) on ilmakuvauksen ja täydentävien maastokartoitusten pohjalta tehty kartta, jossa näkyvät mm. maaston pohjakuviot, rakennukset, kiinteistöjen rajat, kiinteistötunnukset korkeustiedot sekä tiestö. Kantakarttaa käytetään suunnittelun ja rakentamisen pohjakarttana, jonka tarkkuus on noin 5 cm ja mittakaava 1:500 - 1:2000.

Aineistoa on saatavana vektorimuotoisena Autocad-, Mapinfo, Fingis ja Tielaitos(Geonic)- formaateissa sekä erilaisina rasterikuvaformaatteina. Aineiston alueen ja tietosisällön voi rajata vapaasti.


AJANTASA-ASEMAKAAVAKARTTA

[Siirry internetkarttapalvelun kaavoitusteemaan]

Ajantasa-asemakaavakartta

 

Ajantasa-asemakaava kuvaa voimassa olevat kaavamerkinnät.

Ajantasa-asemakaava on saatavissa pdf/paperitulosteena ja vektorimuodossa sekä sopimuksen mukaan  rasterimuodossa. Kaavamerkinnät tulee selvittää kyseisen kaavan kaavamääräyksistä, jotka on saatavana pdf tulosteena.


OPASKARTTA

[Siirry internetkarttapalvelun opaskartalle] [Siirry Kainuun ulkoilukartalle]

Kajaanin opaskartta

 

Opaskartasta on karsittu yksityiskohtia painottaen katu- ja tieverkoston ja osoitteiden merkitystä.

Opaskartasta voidaan valmistaa myös erilaisia teemakarttoja. Opaskarttaa on saatavana tulosteena, numeerisessa muodossa, vektori tai rasteriaineistona.


HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEKARTTA

[Siirry internetkarttapalvelun opaskarttaan]

Haja-asutusalueen_osoitekarttav

Haja-asutusalueen osoitekartassa osoitenumerointi perustuu rakennuspaikan etäisyyteen tien alkupisteestä.

Haja-asutusalueen osoitenumerointi perustuu rakennuspaikan etäisyyteen tien alkupisteestä. Osoitenumero saadaan ottamalla metrimäärästä viimeinen numero pois. Parilliset numerot ovat tien vasemmalla puolellaja parittomat oikealla puolella.


VIRASTOKARTTA

Virastokartta

Virastokartalta näkyy voimassa oleva kiinteistöjako, osoitteet ja nimistö pelkistetyillä pohjakuvioilla. Kartta soveltuu esim. seinäkartaksi toimistoon.


 

TEEMAKARTAT

Teemakartta

Olemassa olevasta kartta-aineistosta voidaan tietoa lisäämällä tai karsimalla valmistaa eri tarkoituksiin karttoja, joihin on lisätty tilaajan haluamaa lisäinformaatiota.

Tilaukset:
S.Marketta Moilanen, p. 044 710 0492, 
Jaakko Heikkinen p. 044 7100 370


DIGITAALISET ORTOKUVAT

Ortokuva on mittatarkka ilmakuva (MML)

[Siirry internetkarttapalvelun ilmakuvateemaan]

Digitaaliset ortokuvat

Kajaanin kaupugilta löytyy karttapalvelun ilmakuvateemasta ortokuvia eli oikaistuja ilmakuvia kaikkialta kaupungin alueelta. Uusimmat ilmakuvat ovat Maanmittauslaitoksen tuotantoa. Viimeisin omaa tuotantoa oleva ilmakuva on Keskusta-Paltaniemi –alueelta vuodelta 2008. Ilmakuvien pikselikoot maastossa vaihtelevat viidestä senttimetistä puoleen metriin.

HISTORIALLISET ORTOKUVAT
[Siirry internetkarttapalvelun ilmakuvatasoon]

historialliset_ortokuvat.jpg

Kaupunki on rakentanut historiallisten ilmakuvien sarjan keskustan alueelta vuodesta 1939 lähtien, jotka ovat nähtävissä karttapalvelun Ilmakuvat –tasolta.


PERUSKARTTA

 

Peruskartta

Peruskartta on maanmittauslaitoksen ylläpitämä koko Suomen käsittävä kartta, jonka mittakaava on esim: 1:25 000.

Lisätiedot puh. 029 530 1110 
Kainuun-Koillismaan Maanmittaustoimisto 


 

EUREF KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ

Paikkatietopalvelut.jpg

Kajaanin kaupunki käyttää omassa tuotannossaan ETRS –GK27 –koordinaattijärjestelmää sillä poikkeuksella, että itäkoordinaatin edestä on poistettu asteluku 27.

Tasokoordinaattijärjestelmä:  ETRS-GK27
Korkeusjärjestelmä: N2000

                   ETRS-GK27       ETRS-TM35FIN      KKJ3             Kajaani vvj
   x            7125000.000       7122150.000      7125132.657       25131.330
   y        (27)535000.000         534986.000      3535172.482       35174.363

Korkeusjärjestelmä N2000

Kajaanin keskustassa eri korkeusjärjestelmien erot ovat seuraavat:

    N43          N60        N2000
+140.00    +140.13    +140.43


Kartan tilaus ja hinnat
 

Tilaukset numerosta 040 1650005


 

Kajaanin kaupungin Paikkatieto, Pohjolankatu 13

 

 

 

Viimeksi muokattu

27.10.2020