Olet täällä

Sairaalakoulu

Sairaalaopetus on osa Kajaanin kaupungin perusopetusta. Peruskoululain 4§ mukaan sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin hänen terveytensä ja muut olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista.

Opetus ja koulutus

Sairaalakoulu retkellä

Sairaalaopetus on osa Kajaanin kaupungin perusopetusta. Koulun oppilaina ovat Kainuun alueelta tulevat peruskoululaiset, jotka ovat tutkimuksissa tai hoidossa Kainuun keskussairaalassa.

Lisäksi opetusta järjestetään päiväopetuksena erikoissairaanhoidon piirissä avohoidossa oleville peruskoulun yläkouluikäisille oppilaille erillisen koulusopimuksen mukaan.

Sairaalaopetuksessa tavoitteena on antaa mahdollisimman tarkoituksenmukaista, yksilöllistä ja kattavaa perusopetusta. Opetus on osa lapsen/nuoren kokonaiskuntoutusta, ja sen tarkoituksena on kohottaa oppilaan itsetuntoa, vahvistaa sosiaalisia perustaitoja ja luoda tulevaisuuden uskoa.

Koulunkäynti ja hoito sovitetaan yhteen oppilaan kokonaistilanne huomioiden, hoidon ollessa kuitenkin aina etusijalla.

Sairaalakoulussa opiskellessaan oppilas pysyy aina oman kotikoulunsa kirjoilla. Sairaalakoulu tekee tiivistä yhteistyötä oppilaiden vanhempien, kotikoulujen ja hoitohenkilökunnan kanssa, jotta jokaisen lapsen opinnot etenisivät mahdollisimman joustavasti niin sairaalajakson aikana kuin myös kotikouluun siirryttäessä.

 

Kajaanin sairaalakoulu
Kainuun keskussairaala
Sotkamontie 13
87140 Kajaani
Sijainti kartalla
p. 044 4214 324 (opettajainhuone)

Viimeksi muokattu

10.8.2018