Olet täällä

Käyttösäännöt

Kajaanin kaupunginkirjaston käyttösäännöt

Tervetuloa Kajaanin kaupunginkirjaston käyttäjäksi Kainet-kirjastokimppaan. Kainet -kirjastoilla on yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri ja omalla kirjastokortilla voi asioida kaikissa Kainet-kirjastoissa:

  • Kajaanin kaupunginkirjasto
  • Kuhmon kaupunginkirjasto
  • Suomussalmen kunnankirjasto
  • Hyrynsalmen kunnankirjasto
  • Paltamon kunnankirjasto
  • Puolangan kunnankirjasto
  • Ristijärven kunnankirjasto

Olet sitoutunut noudattamaan näitä käyttösääntöjä ja niihin tehtäviä muutoksia asioidessasi kirjastossa, saadessasi kirjastokortin tai suostuessasi vastuuhenkilöksi. Kunnan oikeus laatia kirjastoon käyttösäännöt perustuu lakiin yleisistä kirjastoista (1492/2016).

Kirjaston asiakastilojen käyttö ja aukioloajat

Kajaanin kaupunginkirjaston (myöh. kirjaston) toimipisteet ovat kaikille avoimia, ja kokoelmia, palveluita ja asiakastiloja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat käyttösääntöjä. Kirjaston toimipisteiden aukioloajat ja kirjastoautojen aikataulut tiedotetaan kirjaston toimipisteissä ja verkkosivuilla.

Kirjastossa on käytössä avoin langaton tietoverkko (WLAN). Verkko on suojaamaton ja asiakkaan on sitä käyttäessään huolehdittava itse riittävistä suojauksista. Kirjasto ei vastaa avoimen verkon, kirjaston asiakaspäätteiden, kirjaston tarjoamien mobiililaitteiden tai kirjastossa käytetyn muun välineistön aiheuttamista ongelmista eikä mahdollisista vahingoista asiakkaille.

Kirjastossa on maksuttomia ja maksullisia tiloja tilaisuuksien järjestämistä varten.

Kirjastoaineiston käyttö, lainaaminen, varaaminen ja uusiminen

Aineiston lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti. Kortin saa todistamalla henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella ja ilmoittamalla osoitteensa sekä hyväksymällä, että kirjasto taltioi käyttäjän henkilötunnuksen. Alle 15-vuotiailta vaaditaan lisäksi huoltajan kirjallinen suostumus ja huoltajan henkilötunnus taltiointioikeuksin. Yhteisölainaajalta (koulu, päiväkoti, laitos tai muu yhteisö) vaaditaan vastuuhenkilön sitoumus.  Yleisellä kirjastolla on oikeus kerätä asiakkuutta varten tarvittavat henkilötiedot ja nämä muodostavat asiakasrekisterin. Asiakasrekisterin rekisteriseloste on nähtävissä kirjastossa sekä verkkosivuilla.

Kirjastokortti on henkilökohtainen ja asiakas on vastuussa kirjastokortilla lainatusta aineistosta. Nimen ja yhteystietojen muutoksista on ilmoitettava välittömästi kirjastoon. Kirjastokortin katoamisesta on ilmoitettava välittömästi kirjastoon. Asiakas ei ole vastuussa katoamisilmoituksen jälkeen kortilla lainatusta aineistosta.

Kirjastokortin ja pin-koodin avulla asiakas voi käyttää verkkokirjastoa ja omatoimikirjastoa. Asiakas saa pin-koodin esittämällä kirjastokortin ja todistamalla henkilöllisyytensä. Pin-koodia ei tietoturvasyistä anneta puhelimitse eikä sähköpostitse.

Kirjastossa on käytettävissä ja lainattavissa fyysistä aineistoa ja e-aineistoa. Kirjasto ei vastaa lainatun aineiston sisällöstä eikä tietojen oikeellisuudesta eikä sen aiheuttamista vahingoista asiakkaille.

Laina-aika

  • videot, konsolipelit, lehdet ja kysytyin aineisto 2 viikkoa
  • muu aineisto 4 viikkoa

Kirjasto voi noudattaa myös muita toiminnan mukaisia laina-aikoja esim. kotipalvelu, koulut, päiväkodit.  Elokuvia ja pelejä ei lainata asiakkaille, jotka eivät täytä lakisääteisiä aineistokohtaisia ikärajoja.

Lainan voi uusia viisi kertaa, ellei siitä ole varauksia. Lainat voi uusia kirjastokäynnillä, puhelimitse eri kirjastoissa aukioloaikana tai verkkokirjaston kautta. Uusimisessa voi olla rajoituksia joidenkin aineistoryhmien osalta.

Aineistoa voi varata kirjastossa, puhelimitse tai verkkokirjaston kautta. Noudettavasta varauksesta saa ilmoituksen tekstiviestillä, sähköpostilla tai kirjeellä.  Varaaminen on maksutonta. Varaus on noudettava 8 vuorokauden, kirjastoautossa 14 vrk kuluttua saapumisilmoituksen lähtemisestä. Noutamattomasta varauksesta peritään maksu.

Ellei tarvittavaa aineistoa ole saatavilla omassa kirjastossa, sen voi seutulainata muista Kainet -kirjastoista tai kaukolainata muualta Suomesta tai ulkomailta. Seutulaina- ja kaukopalvelumaksut sekä noutamattoman varauksen maksu esitetään käyttösääntöjen Maksut-liitteessä.

Palauttaminen ja palauttamisen määräajat

Asiakkaan on palautettava aineisto viimeistään lainan eräpäivänä. Palauttaminen tapahtuu asiakkaan vastuulla ja siitä saa halutessaan palautuskuitin. Lainojen palauttaminen palautusluukkuun tapahtuu myös asiakkaan vastuulla ja lainat palautetaan seuraavana aukiolopäivänä.

Eräpäivät ilmoitetaan eräpäiväkuitissa, jonka asiakas saa lainauksen yhteydessä. Lainoista on mahdollista saada eräpäivämuistutus 1-5 vrk ennen eräpäivää sähköpostiin. Kirjasto ei ole vastuussa eräpäivämuistutusten perillemenosta. Myöhästymismaksut alkavat kertyä eräpäivän jälkeen. Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että lainojen uusiminen verkkokirjaston kautta ei ole onnistunut käyttökatkoksen tai muun teknisen häiriön vuoksi. Kirjasto lähettää palautuskehotuksia myöhässä olevasta aineistosta. Näistä aiheutuvat maksut näkyvät Maksut –liitteessä. Hoitamattomat maksut ja korvaukset siirretään perintään.

Kirjaston käyttäjän velvollisuudet

Kirjaston käyttäjä ei saa kirjastossa asioidessaan aiheuttaa häiriötä kirjaston muille käyttäjille eikä henkilökunnalle, eikä vaarantaa kirjaston viihtyisyyttä eikä turvallisuutta. Kirjaston käyttäjä on velvollinen käsittelemään kirjaston aineistoja ja muuta omaisuutta huolellisesti siten, etteivät ne vaurioidu.

Maksuttomat ja maksulliset palvelut

Asiakkaalle maksutonta on kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus, varaaminen sekä ohjaus ja neuvonta. Kirjasto perii Maksut-liitteen mukaisesti maksut mm. myöhässä palautetusta aineistosta, varatun aineiston noutamatta jättämisestä, palautuskehotusten ja laskujen toimittamisesta, seutu- ja kaukolainoista, kadonneista kirjastokorteista, rikkoutuneista koteloista sekä tulosteista. Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä kirjaston määrittelemä korvaushinta. Kuvatallenteita ei tekijänoikeudellisista syistä pysty korvaamaan vastaavilla tallenteilla.

Lainauskielto

Maksamattomat maksut kertyvät asiakkaalle velaksi. Maksurajan ylittävät velat aiheuttavat lainauskiellon. Asiakas saa lainausoikeuden takaisin palauttaessaan myöhässä olevan aineiston tai korvatessaan kadonneen tai vahingoittuneen aineiston, ja maksaessaan kertyneet maksut.

Kirjaston käyttökielto

Kirjastotoimesta vastaava viranhaltija voi antaa asiakkaalle määräaikaisen, kirjastokohtaisen käyttökiellon (enintään 30 vrk), mikäli asiakas huomautuksista huolimatta toistuvasti ja olennaisesti aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle tai vaarantaa sen turvallisuutta tai vahingoittaa kirjaston omaisuutta. Ennen kiellon antamista on asiakasta kuultava ja käyttökiellosta tehdään viranhaltijapäätös, johon asiakas voi vaatia oikaisua kuntalain mukaisesti.

Sivistyslautakunta 1.6.2017 § 57

 

Viimeksi muokattu

11.6.2018