Olet täällä

Kainuun Museon päättyneet näyttelyt

Kainuun Museon päättyneet näyttelyt vuosilta 2019-2015

Palvelut

Vuoden  2019  2018  2017  2016  2015  näyttelyt

Muovi 29.9.-29.12.2019 // 1853 kävijää

Kainuun Museon loppuvuoden kestävässä näyttelyssä pureudutaan muoviin. Näyttelyn suunnittelun kantavana teemana on ollut herättää meistä jokainen miettimään sitä, että minkälaisen maapallon haluamme jättää tuleville sukupolville. Lisäksi näyttelyssä käsitellään muovin värikästä historiaa, sen kierrätystä ja luonnosta kerätyn muovin muotoutumista taiteeksi.
Näyttely on tehty yhteistyössä Ekokympin ja taiteilija Riikka Keräsen kanssa. Keräsen tässä näyttelyssä esillä olevaa taidetta on kuvattu seuraavasti: ”Työskentely on paljolti leikkiä ja käsillään ajattelua, vuoropuhelua maailman materiaalikirjon kanssa. Työskentelynsä kautta hän pohtii ihmisen ja muiden eliöiden suhdetta aikaan ja ympäröivään maailmaan”

Mobilismi – liikuttava harrastus 5.6.-15.9.2019 // 3496 kävijää

Kainuulaisen ajoneuvo- ja tieliikennehistorian aktiivisesta keräämisestä, tallentamisesta ja esillepanosta pian neljänkymmenen vuoden ajan vastannut Kainuun Mobilistit ry ja Kainuun Museo ovat suunnitelleet vuodesta 2018 lähtien yhteistä mobilismi-aiheista näyttelyä. Näyttelyn suunnittelun kantavana ajatuksena on ollut tuoda esille autojen ja autoilun historiaa, tarjota kurkistus mobilistien yksityiskokoelmien kätköihin sekä kertoa mobilismista monipuolisena harrastuksena.
Historian tutkimus ja keräily ovat tärkeässä roolissa mobilismi-harrastuksessa, jossa pyritään liittämään aiheeseen tai ajoneuvoon liittyvään kokoelmaan mahdollisimman monta esinettä ja asiaa. Yksi päämäärä on kerätä kaikki kohteet, jolloin kokonaisuudesta oman harrasteajoneuvon ympärillä tulee täydellinen. Historian tutkimuksella selvitetään sekä koko ajoneuvomallin historia eli suunnittelu, valmistus, maahantuonti- ja jälleenmyyntiorganisaatio että oman harrasteajoneuvon omistushistoria ja vaiheet.

Saanko luvan 27.3.-22.5.2019 // 894 kävijää

Näyttely kertoo lavatanssien kehittymisestä 1800-luvulta alkaen. Ennen tanssilavoja ihmiset tanssivat silloilla, rantakallioilla, niityillä sekä isoissa pirteissä. 1800-luvun lopulta alkaen monet yhdistykset rakensivat seuraintaloja ja työväentaloja, joissa ohjelmallisiin iltamiin kuului olennaisesti tanssi.
Näyttelyssä kerrotaan myös tanssien oppimisesta, tanssilavojen vakiintuneista tavoista ja tietysti tanssilavoista. Kainuussa oli 1950- ja 1960-luvulla useita tanssilavoja ja seuraintaloja, joissa tansseja järjestettiin säännöllisesti. Tanssitilaisuudet olivat hyvä varainhankintakeino yhdistyksille.

Jokapäiväinen paperimme 16.1. – 17.3.2019 // 1463 kävijää

Näyttely järjestetään yhteistyössä Jyväskylän kaupungin Suomen käsityön museon kanssa. Yläkerran näyttelytila on jaettu kahteen puoleen, ja molemmilla puolilla käsitellään paperia eri näkökulmista.
Suomen käsityön museon osio kulkee nimellä Jokapäiväinen paperimme. Siinä käydään läpi osa-alueita kuten paperi kulttuurimme historiassa ja paperin historia sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. 
Kainuun Museon osio keskittyy paperiin paikallisesti, ja aiheena on Kajaanin paperitehdas 100 vuotta. Näyttelyssä käydään läpi Kajaani yhtiön vaiheita, rakennushistoriaa ja paperintekoprosessia, mutta erityisesti siinä keskitytään tehtaan työntekijöihin eli yhtiöläisiin ja heidän elinympäristöönsä.

alkuun

Flora ja Fauna – symboleja luonnosta 30.9.2018 – 6.1.2019 // 2399 kävijää

Luonto on meille niin tärkeä, että olemme halunneet koristella sillä myös suuren osan kotiemme esineistä. Kainuun Museon kokoelmista löytyi kaikkein eniten kukka-aiheisia koristekuvia niin tekstiileistä kuin puutöistä. Näyttelyssä on esillä koristeaiheista myös puut, marjat ja hedelmät, linnut, kotieläimet ja metsän eläimet.
Näyttelytekstit kertovat, millaisia vertauskuvallisia merkityksiä eri kasveilla ja eläimillä on. Vaikka moniin luontoaiheisiin liittyy symboliikkaa, kaikki koristeet eivät aina ole vertauskuvia. Maalaukset, kaiverrukset tai tekstiilien kuviot ovat usein vain koristeita vailla syvempiä merkityksiä. Jotkut aikakaudet ja tyylisuunnat ovat myös suosineet tietynlaista koristeellisuutta.
Symbolijärjestelmät ovat kulttuuri- ja uskontosidonnaisia. Joskus luontoaiheella on voinut alun perin olla vertauskuvallinen merkitys, mutta myöhemmin toistettuna se on menettänyt alkuperäisen viestinsä. Vieraista kulttuureista lainatut aiheet ovat usein vailla alkuperäistä symboliikkaa tai aiheet voivat muuttua omaan kulttuuriin tutummiksi. Esimerkiksi taivaan valtakuntaa symboloinut riikinkukko on voinut vaihtua suomalaisessa koristelussa kukoksi tai metsoksi.
Kauniiden esineiden ja symbolitietojen lisäksi näyttely muistuttaa, miten luontoaiheet ovat olleet keskeisesti esillä myös suullisessa kansanperinteessämme.

Matkustan ympäri maailmaa 17.6.-16.9.2018 // 2029 kävijää

Kainuun Museon kesänäyttelyssä Matkustan ympäri maailmaa ollaan iloisten seuramatkojen tunnelmissa ja kultaisissa vuosissa muistellen nostalgisia pakettimatkoja etelän aurinkoon, bussiretkiä Euroopan sydämeen ja risteilyreissuja Ruotsiin.
Jo ammoisista ajoista lähtien vieraisiin kulttuureihin ja ympäröivään maailmaan tutustuminen on saanut ihmiset lähtemään erilaisille pyhiinvaelluksille ja ristiretkille. Varsinaisen turismin kehittyminen vaati kuitenkin höyrylaiva- ja junaliikenteen kehityksen, joka alkoi 1800-luvulla.
Varsinainen massaturismin nousu nähtiin sotien jälkeen 1940-luvun lopulta eteenpäin teollistumisen ja kaupungistumisen myötä. Lisäksi ihmisten elintason kohoaminen ja lisääntyvä vapaa-aika antoivat oman sysäyksensä matkailun yleistymiseen.
1950-luvulta lähtien järjestetyt ensimmäiset seuramatkalennot aloittivat matkailubuumin Kanariansaarille. Samaan aikaan matkatoimistoja perustettiin kiihtyvällä tahdilla ja toimistojen verkosto ulottui pian läpi koko maan. 1960- ja 1970-luvuilla Kalevi Keihäsen perustama Keihäsmatkat tarjosi räväköitä seuramatkoja jokaisen kukkaroon sopivalla hinnalla mainoslauseella: ”Markalla Mallorcalle, kahdella Kanarialle”.
Kajaanin lentokentän avautuminen matkustajaliikenteelle vuonna 1956 paransi myös kainuulaisten matkailumahdollisuuksia. Täyden palvelun bussimatkat tarjosivat jo 1960-luvulta lähtien myös kainuulaisille helpon tavan lähteä matkalle mukaan.

Suomenpeura 28.3.-31.5.2018 // 842 kävijää

Metsäpeura eli suomenpeura on ollut tuhansien vuosien ajan tärkeimpiä riistaeläimiämme ja Kainuu on ollut 1900-luvulla peuran tärkeä säilymis- ja kannankasvualue . Näyttelyn on koonnut Suomen Metsästysmuseo, missä se juhlisti Suomi 100 –merkkivuotta.
Näyttelyssä kerrotaan peuran biologiasta ja kulttuurihistoriasta. Peuran elämää esitellään vuodenaikojen mukaan tekstein sekä kuhmolaisen luontovalokuvaaja Antti Leinosen 23 hienolla valokuvataululla. Leinonen julkaisi jo vuonna 1989 Peurasalolla-kirjan ja mutta hän on edelleen viime vuosinakin seurannut kameran kanssa peurojen elämää Kainuussa.
Metsäpeura on pohjoisen havumetsätaigan eläin, joka asutti tuhansia vuosia sitten laajalti jääkauden jälkeistä Eurooppaa. Suomeen villipeurat saapuivat arviolta 7 700 vuotta sitten. Villipeurakanta eriytyi puustoisten alueiden jykevämmäksi metsäpeuraksi ja avoimempaan ympäristöön sopeutuneeksi, sirommaksi tunturipeuraksi, josta poro myöhemmin kesytettiin.
Peura oli merkittävä saalis metsästäjä-keräilijöille. Sitä metsästettiin vuosituhansien ajan pyyntikuopilla ja muilla ansoilla. Pyyntikuoppia löytyy lähes koko maasta ja Kainuussa ne ovat hyvin yleisiä. Tuliaseiden tultua käyttöön peuraa metsästettiin myös isokaliiperisilla luodikoilla, joita nimitettiin peuraväljiksi.
Suomenpeuran arveltiin hävinneen Suomesta 1900-luvun alkupuolella. Ilmeisesti kanta kuitenkin säilyi, sillä peurakannan synty ja kasvu Kuhmossa sotien jälkeen oli jonkinmoinen yllätys. Peuroja siirrettiin onnistuneesti Suomenselälle 1980-luvulla ja nykyään siellä elää valtaosa Suomen metsäpeurakannasta, noin 1 250-1 300 yksilöä. Kainuussa peuroja on tällä hetkellä noin 750. EU:n alueella Suomi on ainut maa, jossa metsäpeuraa esiintyy.

Kainuun Sanomat 100 vuotta 17.1.-18.3.2018 // 1307 kävijää

Kainuun Sanomat alkoi ilmestyä säännöllisesti helmikuussa 1918. Lehden myötä viimeistään vakiintui maakunnan Kainuu-nimi. Lehti ilmestyi aluksi kolme kertaa viikossa.
Kainuun Sanomien toimitilat ja oma paino oli aluksi Kauppakadulla Raatihuoneen vieressä. Talvisodan pommituksissa osa tiloista tuhoutui ja lehtiyhtiö rakennutti Kauppakadulle kerrostalon toimitiloikseen. 1980-luvun puolivälissä lehdelle valmistui oma toimitalo Pikku-Kettuun. Viestitien tiloissa on edelleen lehden painopaikka, mutta toimitus sijaitsee jälleen Kauppakadun varrella.
Museon näyttelyssä on esillä lehden vuosikerrat kymmeneltä vuosikymmeneltä. Osaa niistä saa selailla. Vuosikerroista näkyy lehdessä tapahtuneet muutokset, kuten kirjasintyypit, valokuvien ja värien ilmestymiset sekä sivukoko. Merkittävä osa näyttelyä on myös lehtikuvaajien kuvauskalusto ja lehtikuvista tehdyt suurtulosteet seinällä. Lisäksi mukana on toimittajien välineistöä lehden alkuvuosilta sekä tietokonekauden alusta.
Näyttely tulee tähän päivään siten, että museolla voi tutustua päivän lehteen joko digitaalisesti tai painettuna.

alkuun

Kajaanin seminaari 1.10.-31.12.2017 // 1052 kävijää

Kajaanin seminaari toimi Kajaanissa tällä nimellä vuosina 1900-1974, minkä jälkeen siitä tuli Oulun yliopiston alainen Kajaanin opettajankoulutuslaitos. Seminaarilla oli suuri merkitys Kajaanille, sillä näin kaupunkiin saatiin harjoituskoulu, opettajat ja opiskelijat tulivat paikallisten yritysten ja asunnonvuokraajien asiakkaiksi ja virkistivät kaupunkielämää harrastusten ja yhdistysten kautta.
Seminaarilla oli opetukseen liittyen vilkasta urheilu- ja kulttuuritoimintaa. Seminaarin urheiluseura Jyskyt kisaili monissa lajeissa kaupungin muiden seurojen kanssa ja opiskelijoiden kuorot, yhtyeet ja orkesterit esiintyivät ahkerasti konserteissa ja kaupungin juhlatilaisuuksissa. Seminaarin opettajistoon kuului valtakunnallisestikin tunnettuja säveltäjiä, kuten Martti Hela ja Eero Sipilä.
Kajaanin seminaari aloitti kansakoulupohjaisena miesseminaarina, mutta opettajapulan vuoksi opiskelijoiksi otettiin pian myös ylioppilasneitoja muita lyhyempään koulutukseen. Pysyvästi molempien sukupuolten sekaseminaariksi siirryttiin vasta 1958.
Seminaarin vaiheisiin kuuluu vastoinkäymisiäkin. Vuonna 1929 laitoksen päärakennus tuhoutui tulipalossa ja kampuksen rakennuksia tuhoutui osittain talvisodan pommituksissa. Sota-aikaan opetuksessa olikin taukoja ja seminaarin päärakennusta käytettiin sotasairaalana.
Näyttelyssä kerrotaan myös oppilaskunnan toiminnasta sekä seminaarilla ajoittain esiintyneestä poliittisesta kuohunnasta. Näyttelyssä on esillä vanhoja opetusvälineitä, valokuvia ja monipuolista arkistoaineistoa.

Laps’ Suomen 28.5.-17.9.2017 // 3174 kävijää

Suomi 100 vuotta –juhlavuoden kunniaksi koottu näyttely kertoo lapsuusajasta itsenäisyytemme aikana. Kun Suomi itsenäistyi 1917, maan väkiluku oli 3,1 miljoonaa ja Kainuussa asui noin 58.000 asukasta. Perheiden lapsiluku Kainuussa oli muuta maata suurempi ja Kajaani oli ahtaimmin asuttu kaupunki koko maassa.
1900-luvun alkupuolella köyhyys ja elintarvikepula vaivasivat monia ja osa lapsista kiersi kerjäämässä. Lapsilla ei yleensä ollut paljon aikaa leikkiä, vaan heidän tuli osallistua maatilan ja kodin töihin kykyjensä mukaan. Isompia lapsia lähetettiin muualle leivän ansaintaan.
Oppivelvollisuuslaki säädettiin Suomessa 1921, mutta sen käyttöönotossa oli 16 vuoden siirtymäaika. Niinpä syrjäkylillä kesti useita vuosia ennen kuin koulut saatiin rakennettua ja opetus käyntiin.
Laps’ Suomen –näyttely esittelee lapsuuden muuttumista eri teemojen kautta: kasvatus, terveys, päivähoito ja koulu, työnteko, leikit, sotavuodet sekä vaatetus. Esillä on muun muassa leikkikaluja, vaatteita ja lasten hoitoon käytettyjä esineitä sekä runsaasti valokuvia.

Taidetta ja arkitavaraa 15.2.-5.4.2017 // 1054 kävijää

Näyttely esittelee 1950-luvun suomalaista lasimuotoilua. Se on Suomen lasimuseon kokoama ja siihen kuuluu noin 200 esinettä lasimuseon kokoelmasta.
Suomalainen taidelasi sai runsaasti kuuluisuutta 1950-luvulla. Etenkin Milanon triennaaleissa eli kansainvälisissä taideteollisuusnäyttelyissä vuosina 1951, 1954 ja 1957 suomalaisille jaetut palkinnot siivittivät maamme mainetta taideteollisuuden kärjessä. Palkittuja suunnittelijoita olivat mm. Kaj Franck, Saara Hopea ja Tapio Wirkkala.
Taidelasilla oli käyttöä sekä ulkomaisissa edustusnäyttelyissä että lahjatavarana ja siksi lasimuotoilijat saivat 1940-luvun lopulla ja 1950-luvun ensivuosina hyvin vapaat kädet uusien taide-esineiden tekemiseen.
1950-luvun puolivälissä suomalainen lasituotanto kehittyi muun muassa uusien puristelasikoneiden myötä. Palkittuja taidelasin tekijöitä pyydettiin suunnittelemaan käyttöastioita suomalaiskoteihin. Uusille malleille oli tyypillistä keveys ja pelkistetyt linjat.

alkuun

Kajaani on Rock 23.11.2016 – 5.2.2017 // 2016 kävijää

Kajaani on Rock -näyttely esittelee kajaanilaisen kevyen musiikin historiaa.
Näyttely kertoo eri aikakausien merkittävistä murrosilmiöistä, kuten Kajaanin ensimmäisten tanssiorkestereiden perustamisesta, kaupungin vahvasta puhallinmusiikkiperinteestä, Kajaanin Jazzkevään historiasta ja suomirockin läpimurrosta. Myöhemmin seuranneista rockin erilaisista alakulttuureista tarkempaan tarkasteluun on otettu kajaanilaisen heavyn ja punkin tarina. Ajallinen kaari ulottuu 1920-luvulta aina tähän päivään saakka.
Näyttely on koottu pääasiassa haastattelujen ja yksityisiltä ihmisiltä saatujen esine- sekä kuvalainojen kautta. Esillä on runsaasti kuvia myös Kainuun Sanomien kuva-arkistosta sekä Kainuun Museon kokoelmasta. Näyttely sisältää paljon tietoa, joka on koottu ensimmäistä kertaa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Laaja taustatyö on saanut arvoisensa kattauksen runsaine valokuvineen ja perusteellisine taustoituksineen unohtamatta hienoja esinelöytöjä.
Näyttelyn toteuttamisesta vastaavat yhteistyössä Kainuun Museo ja kulttuuriyhdistys Rauniokaupunki ry.

Kajaanin julkiset veistokset ja muistomerkit 14.9.-13.11.2016 // 1251 kävijää

Kajaanissa on puistoissa ja katujen varsilla yli 30 julkista taideteosta ja muistomerkkiä sekä monia muistolaattoja. Vanhin patsas keskustassa on pystytetty Elias Lönnrotille 1942. Ajatus sen hankkimisesta sai alkunsa jo 1935 vietetystä Kalevalan 100-vuotisjuhlasta. Monen muunkin muistomerkin valmistuminen on kestänyt useita vuosia yleensä rahoituksen puutteessa.
Näyttely esittelee kaupungin tärkeimmät teokset suurin piirtein aikajärjestyksessä, jolloin teoksissa käytetyn tyylin muuttumisenkin huomaa helposti. Näyttelyssä paljastetaan myös erilaisia yksityiskohtia muun muassa muistomerkkien valmistumisesta, siirroista tai kohtelusta. Runsaan valokuva-aineiston lisäksi näyttelyssä on mukana myös joitakin taiteilijoiden tekemiä luonnoksia.

Rauniolinnan kaupungin sydämessä 25.5.-4.9.2016 // 2452 kävijää

Kun Kajaanin linna räjäytettiin vuonna 1716, siihen jäi kaksi huonetta, joita Kajaanin pataljoona saattoi vielä käyttää alueen palauduttua osaksi Ruotsin valtakuntaa. Linnanpäällikkökin rauniolinnalle nimitettiin aina 1700-luvun loppuun asti. Näyttely kertoo rauniolinnan vaiheista 300 vuoden ajalta. Raunion tutkimuksia ja kunnostuksia on tehty 1890-luvulta asti ja näyttelyssä on esillä joukko löytöjä, jotka tehtiin vuoden 1892 korjausten yhteydessä. Suurimmat korjaustyöt ja arkeologiset kaivaukset raunioilla tehtiin vuosina 1936-1937, kun vanha puusilta korvattiin uudella betonisillalla. Rauniolinnaa on jouduttu korjailemaan tämän jälkeenkin lähes jokaisella vuosikymmenellä.
Näyttelyssä on esillä paljon vanhoja valokuvia, linnan rakennussuunnitelmia sekä 13 taideteosta kertomassa, miten taiteilijat ovat eri aikoina jokimaiseman ja rauniot nähneet.

Syntymä ja kuolema 23.3.–15.5.2016 // 1494 kävijää

Kainuun Museon näyttelyssä Syntymä ja kuolema tuodaan esille tapoja ja uskomuksia sekä vanhasta syntymän- ja kuolemankulttuurista että nykypäivän ammatillistuneesta näkemyksestä syntymän ja kuoleman käsittelyyn.
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 200 vuotta siitä, kun Suomeen saatiin ensimmäinen kätilöiden opetuslaitos ja synnytyssairaala. Tämän takia museon näyttelyssä nostetaan vahvasti esille erityisesti kätilöiden työtä eri aikoina.
Aivan kuten syntymä on myös kuolema siirtynyt nykypäivänä monin tavoin ammattilaisten käsiin, julkisesta yksityiseksi. Kuoleman tapahduttua on kautta vuosisatojen ollut tärkeää hoitaa kuollut viimeiselle matkalleen asianmukaisesti.
Näyttelyssä museon kokoelmien esineistöä on täydennetty esineillä, joita on saatu lainaan Kainuun keskussairaalan synnytysosastolta ja patologian osastolta, Kainuun kätilöyhdistykseltä, Pääsky Kukka- ja Hautauspalvelulta sekä Kajaanin seurakunnalta. Lisäksi näyttelyyn on lainattu materiaalia yksityishenkilöiden kokoelmista.

Teatteripukuja 17.1.-13.3.2016 // 2258 kävijää

Näyttely juhlistaa Kajaanin Kaupunginteatterin 110-vuotisjuhlavuotta. Teatterin historian katsotaan alkaneen syksystä 1906, kun Kajaanin Työväenyhdistyksessä aloitettiin säännöllinen teatteritoiminta. Nimi Kajaanin Kaupunginteatteri otettiin käyttöön vuonna 1969.
Näyttelyssä on esillä pukuja noin 20 näytelmästä vuosilta 1986-2014. Lisäksi vaaterekissä on pukuja, joita museokävijät saavat halutessaan sovittaa päälleen. Pukujen lisäksi näyttelyssä on esillä muun muassa pukusuunnittelijoiden valmistamia luonnoksia, valokuvia esityksistä sekä lavastettu puvuston työtila. Näyttelyn esillepanosta vastaavat pääosin kaupunginteatterin puvuston työntekijät  teatteriompelija Ulla Heikkinen, puvustonhoitaja Pirkko Paananen sekä pukusuunnittelijat Tiina Siltala ja Riitta Raunio.
Näyttelyn vanhat valokuvat kertovat, miltä näyttämöllä on näyttänyt eri vuosikymmenillä. 1910-1930-luvuilla näyttelijöiden kasvot maalattiin hyvin voimakkaasti, mutta puvut ovat olleet silloinkin jo näyttäviä.

alkuun

Monenmoisia hantvärkkäreitä  27.9.2015 - 3.1.2016 // 1323 kävijää

Näyttely esittelee vanhoja perinteisiä käsityöammatteja. Hantvärkkäri-sana tulee ruotsin kielen käsityöläistä tarkoittavasta sanasta hantverkare. Monet Kainuun ensimmäisistä käsityöläisitä tulikin Ruotsista tai ruotsinkieliseltä rannikolta. Perinteisesti käsityöammattien harjoittaminen on kuulunut kaupunkikulttuuriin ja käsityöläisten sijoittumista säädeltiin laeilla. Maaseudulla saattoi toimia ammattimaisesti vain erityisellä luvalla.
Museon näyttelyssä esitellään tarkemmin kuusi käsityöammattia ammateissa toimineiden henkilöiden kautta. Mukana ovat suutari Juho Leinonen, suksiseppä Renne Huotari, kultaseppä Erik Koponen, puuseppä Erik Parviainen, maalari Juho Pikkarainen ja räätäli Vihtori Tolonen.
1900-luvulla ammattikoulutus koki suuria muutoksia ja vanha oppipoika-kisällijärjestelmä jäi vähitellen pois käytöstä. Käsityöammatteihin tuli paljon naisia esimerkiksi ompelijoiksi ja kampaajiksi. Vuonna 1934 kaupungit velvoitettiin järjestämään ammattikoulutusta ja Kajaanissa sitä järjestettiin aluksi iltaopetuksena. Vasta 1950-luvun alussa ammattikoulutusta saattoi opiskella täällä kokopäiväisesti.

Saareen 22.5.-13.9.2015 // 3623 kävijää

Saareen-näyttely on matka lastenkirjojen maailmaan. Näyttelyn on tuottanut ja valmistanut oululainen Kulttuuritalo Valve ja näyttely on ollut esillä vuosina 2010-2013 kahdeksan kertaa seitsemällä paikkakunnalla. Kävijöitä se on kerännyt yli 61.000. Vuonna 2013 näyttely sai Lastenkirjainstituutin Onnimanni-palkinnon.
Näyttely on moniaistinen taideseikkailu, joka alkaa veneestä, vie veden alle, sukelluskelloon ja lopulta saareen. Näyttely tuo suomalaisten kirjailijoiden saarikertomukset ja tarinat vedestä elämyksellisesti koettaviksi. Monikerroksisella näyttelyllä on annettavaa myös aikuisille, sillä siinä on mukana nykytaidetta, kirjankuvituksia sekä tunteita ja muistoja herättäviä osia.
Näyttelyn suunnittelussa lähtökohtana ovat olleet kirjailijat ja heidän teoksensa. Näyttelyssä on käytetty noin 30 suomalaisen proosateoksen tekstejä, joista eri taiteenalojen ammattilaiset ovat luoneet kokonaisvaltaisen taidemaailman.

Kalliossa kädenjälki – Ismo Luukkosen valokuvia kalliomaalauksista 15.3. -13.5. 2015 // 664 kävijää

Suomesta tunnetaan tällä hetkellä noin 130 esihistoriallista kalliomaalausta. Ne on tehty punamullalla vesistöjen äärellä oleviin pystysuoriin kallioseinämiin 7000-3500 vuotta sitten. Kainuun seudulla maalauksia on kolme: Halolankallio Sotkamossa, Värikallio Hossassa ja maamme pohjoisin maalaus Julma-Ölkky Kuusamon rajalla.
Turkulainen valokuvaaja Ismo Luukkonen alkoi kuvata kalliomaalauksia 1990-luvulla ja hän on kuvannut ne lähes kaikki. Kalliossa kädenjälki -näyttely oli alun perin esillä Kansallismuseossa ja hieman muutettuna Kajaani on viides näyttelypaikka. Luukkonen on käsitellyt valokuvat digitaalisesti siten, että punainen maalaus erottuu voimakkaammin.
Näyttely on kaunis kokonaisuus, joka herättää katsojankin miettimään kuvien merkitystä ja tulkintaa. Tutkimukset eivät ole löytäneet vastausta, miksi kivikautinen ihminen halusi jättää kädenjälkensä kallioseinämiin ja mitä eri kuvioilla haluttiin kertoa.
 
Haukkua halki historian 14.1.- 8.3.2015 // 1720 kävijää

Satakunnan museon kokoama näyttely kertoo koiran historiaa ja esittelee koiran erilaisia tehtäviä ihmisen apuna ja seurana. Kainuun Museo on täydentänyt näyttelyä paikallisin valokuvin ja esinein.
Koirarotujen jalostaminen ja kehittäminen alkoi Suomessa varsinaisesti 1800-luvun lopulla, kun Suomen Kennelliitto perustettiin vuonna 1889. Kainuun Kennelpiiri perustettiin vuonna 1954, mutta sitä ennen on jo ollut koirayhdistyksiä ja ensimmäinen koiranäyttelykin on pidetty Herman Renforsin valokuvan perusteella noin vuonna 1900.
Näyttelytekstit antavat monipuolisen kuvan koirasta ja koiran tehtävistä. Esineistöä on lainattu muun muassa Kainuun Rajavartiostolta ja Kainuun Kennelpiiriltä. Näyttelyssä on mukana myös koira-aiheisia koriste-esineitä, sarjakuvia ja kirjoja. Koira on yleisin kotieläin Suomessa ja siten koiraharrastuksellakin on monia eri muotoja.

alkuun