Olet täällä

Kaavoitus

Kajaanin kaupungin kaavoitus vastaa osayleiskaavojen, asemakaavojen ja tonttijakojen laadinnasta ja muuttamisesta, maankäytön perusselvitysten laadinnasta, rakennuskielto-, suunnittelutarve- ja kehittämisalueiden määrittelystä, poikkeamislupien valmistelusta ja on lisäksi mukana muussa rakentamisen ohjauksessa. Kaavat ohjaavat mm. toimintojen sijoittumista.

Kaavoitus

Kaavoituksella ohjataan kunnan maankäyttöä – toimintojen sijoittamista, yhteyksiä ja ympäristön muutosta. Sillä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä. Kaavoitustyö tehdään vuorovaikutuksessa osallisten ja kaupunkilaisten kanssa.

Kaavoitus on maankäyttö- ja rakennuslain mukaista osayleiskaavojen, asemakaavojen ja tonttijakojen laadintaa ja muuttamista, maankäytön perusselvitysten laadintaa, rakennuskielto-, suunnittelutarve- ja kehittämisalueiden määrittelyä, poikkeamislupien valmistelua ja muuta rakentamisen ohjausta.

Kaavan laatiminen on monivaiheinen prosessi, jonka kulkuun osalliset voivat monissa vaiheissa osallistua ja vaikuttaa. Kaavoja käsitellään ja kaavoista päätetään kaupungin ympäristöteknisessä lautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto päättää ja antaa lausuntoja poikkeamislupa-asioissa.

Ajankohtaista

Kontiosaari-Kuninkaanniemen alueen osayleiskaavaehdotus on nähtävillä 9.10 - 10.11.2017. Katso lisätiedot: http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/kontiosaari-kuninkaanniemi

Äkälänniemen alueen osayleiskaava on tullut vireille kaupunginhallituksen tekemällä päätöksellä 24.10.2017. Seuraavaksi valmistellaan kaavaluonnos. Katso lisätietoja kaavasta: http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/akalanniemi

Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavaehdotuksen laatiminen on meneillään. Parhaillaan tehdään kaavan kokonaisvaikutusten arviointia alustavasta kaavaehdotuksesta. Vaikutusten arviointi valmistuu ennen joulua. Kaavaehdotus tulee nähtäville 2018.

Matkakeskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos sekä tonttijaot olivat ehdotuksina nähtävillä 2.–31.10.2017. Kaava etenee kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn 11.12.2017. Lisätietoa kaavan omalta sivulta: http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/matkakeskus

Matkakeskuksen alueen suunnitteluun liittyvä mallinnos on Latvus-katoksen osalta Avarrus Arkkitehtien ja Woodpoliksen suunnittelema. Mallinnoksen on muilta osin toteuttanut Kajaanin kaupungin paikkatieto.

 

Kaavoituksen kuulutukset:

Ilmoitustaulu

Kaavoituksen yhteystiedot:

Kaavoituksen yhteystiedot ja ajan varaaminen
 

 

Viimeksi muokattu

4.12.2017