Olet täällä

Kaavoitus

Kajaanin kaupungin kaavoitus vastaa osayleiskaavojen, asemakaavojen ja tonttijakojen laadinnasta ja muuttamisesta, maankäytön perusselvitysten laadinnasta, rakennuskielto-, suunnittelutarve- ja kehittämisalueiden määrittelystä, poikkeamislupien valmistelusta ja on lisäksi mukana muussa rakentamisen ohjauksessa. Kaavat ohjaavat mm. toimintojen sijoittumista.

Kaavoitus

Kaavoituksella ohjataan maankäyttöä... Kaavoituksella ohjataan kunnan maankäyttöä – toimintojen sijoittamista, yhteyksiä ja ympäristön muutosta. Sillä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä. Kaavoitustyö tehdään vuorovaikutuksessa osallisten ja kaupunkilaisten kanssa.

...ja rakentamista. Kaavoitus on maankäyttö- ja rakennuslain mukaista osayleiskaavojen, asemakaavojen ja tonttijakojen laadintaa ja muuttamista, maankäytön perusselvitysten laadintaa, rakennuskielto-, suunnittelutarve- ja kehittämisalueiden määrittelyä, poikkeamislupien valmistelua ja muuta rakentamisen ohjausta.

Osallistuminen ja päätöksenteko. Kaavan laatiminen on monivaiheinen prosessi, jonka kulkuun osalliset voivat monissa vaiheissa osallistua ja vaikuttaa. Kaavoja käsitellään ja kaavoista päätetään kaupungin ympäristöteknisessä lautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto päättää ja antaa lausuntoja poikkeamislupa-asioissa.

 

Kaavoituksen asiakkaat voivat ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi. Asiakaspalvelu palvelee numerossa 044 7148 230.

 

AJANKOHTAISET KAAVAT

Sammonkaaren asemakaavan muutosehdotus käsiteltiin ympäristöteknisessä lautakunnassa 28.10.2020. Kaavaehdotus on nähtävillä 6.11. -7.12.2020. Lisätietoja kaavasta ja kaavaehdotusaineisto: http://www.kajaani.fi/palvelut/sammonkaari

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 20.10.2020 Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuon alueen osayleiskaavaehdotusta. Kaavaehdotus on nähtävillä 29.10.-30.11.2020. Katso lisätietoja kaavasta sekä kaavaehdotuksen aineisto: http://www.kajaani.fi/palvelut/tikkapuro-heinimaki-parsansuo-oyk

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kontiosaari-Kuninkaanniemen alueen osayleiskaavan 4.5.2020 (§ 11). Kaupunginhallitus päätti 11.8.2020 § 136 Kontiosaari-Kuninkaanniemi osayleiskaavan osittaisesta voimaan tulosta kaava-alueen niiltä osin, joihin valituksen ei voida katsoa kohdistuvan. Katso lisätietoja kaavasta: http://www.kajaani.fi/palvelut/kontiosaari-kuninkaanniemi

Sammonkaaren asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä kesäkuun ajan ja kaavasta järjestettiin sähköinen yleisötilaisuus 9.6.2020. Katso tarkemmat tiedot kaavan omalta sivulta: http://www.kajaani.fi/palvelut/sammonkaari

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.5.2020 (§ 90) Metsähallituksen kaavoitusaloitteen kaavoituksen valmistelun käynnistämisestä Harsunlehdon tuulivoimapuistoa varten. Harsunlehdon suunnittelualueelle on laadittu aiemmin Murtomäen tuulivoimapuiston osayleiskaava, jonka hyväksymispäätöksen Korkein hallinto-oikeus kumosi 16.12.2019 (KHO:2019:160). Harsunlehdon kaavoitus tulee vireille 2020.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi (§ 48) Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavan 4.11.2019. Kaavasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus antoi lausunnon Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen valitusten johdosta 31.3.2020. Kaupunginhallitus päätti 31.3.2020 § 57 keskustaajama 2035 osayleiskaavan osittaisesta voimaan tulosta kaava-alueen niiltä osin, joihin valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. Täytäntöönpanokartta on liitetty kaavan asiakirjoihin. Katso lisätietoja kaavasta: http://www.kajaani.fi/palvelut/keskustaajama-2035

Kaupunginvaltuusto hyväksyi (§ 58Äkälänniemi osayleiskaavan 9.12.2019. Kaavasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus antoi 31.3.2020 lausunnon Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valitusten johdosta. Kaupunginhallitus päätti 31.3.2020 § 55 Äkälänniemi osayleiskaavan osittaisesta voimaan tulosta kaava-alueen niiltä osin, joihin valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. Täytäntöönpanokartta on liitetty kaavan asiakirjoihin. Katso lisätietoja kaavasta:  http://www.kajaani.fi/palvelut/akalanniemi

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2019 (§ 236) Abo Wind Oy:n kaavoitusaloitteen kaavoituksen valmistelun käynnistämisestä Kivikankaan tuulivoimapuistoa varten. Kaavoitus tulee vireille 2020.

Lehtikankaan koulun alueen asemakaavamuutos on tullut vireille joulukuussa 2019. Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa koulukäytöstä poistunut tontti asuinkäyttöön ja ajantasaistaa vanhat puiston kaavamerkinnät ja määräykset. Lisätietoja kaavasta: http://www.kajaani.fi/palvelut/lehtikankaan-koulun-alue

 

 

Kaavoituksen kuulutukset:

Ilmoitustaulu

Kaavoituksen yhteystiedot:

Kaavoituksen yhteystiedot ja ajan varaaminen
 

 

Viimeksi muokattu

30.10.2020