Olet täällä

Jätevedet

Haja-asutusalueen kiinteistöillä tulee olla laadittuna selvitys jätevesien käsittelystä. Selvitys säilytetään kiinteistöllä ja se on tarvittaessa esitettävä viranomaisille.

Hajajätevesiasetuksen mukaan vanhat jätevesijärjestelmät tulee uusia enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä olevella alueella tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella jätevesien perustason käsittelyvaatimuksia vastaaviksi pääsääntöisesti 31.10.2019 mennessä. Puhdistustasoa koskevan vaatimuksen noudattamisesta on vapautettu ne kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011. Vapautusta voi hakea myös sosiaalisilla perusteilla viideksi vuodeksi kerrallaan.

 

Tietoa haja-asutusalueen kiinteistön jätevesien käsittelystä löydät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta ymparisto.fi

Viemäriverkoston toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on pääsääntöisesti liitettävä viemäriverkostoon. Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää viemäriin, jos vesihuoltolaissa mainitut edellytykset täyttyvät.

Liittämisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta vapautuksen, jos vesihuoltolaissa annetut  edellytykset täyttyvät.

 

Jätevesiin liittyvät asiat Kajaanissa

Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelutarkastaja Paula Malinen, p. 044 7100 597
Ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, p. 044 4214 397

Käyntiosoite

Kaupungintalo, Pohjolankatu 13

Viimeksi muokattu

22.5.2019