Olet täällä

Hyllyluokitus - aikuisten kirjat

Pääkirjaston aikuisten kirjojen hyllyluokitus.

Hyllyluokitus – aikuisten kirjat

 

Kaunokirjallisuus

 

Tietokirjallisuus

 

0

 

Yleisteokset. Kirja-ala. Kirjastotoimi. Yleinen kulttuuripolitiikka. Joukkotiedotus

00   Kirja-ala
01   Bibliografia
02   Kirjastotoimi. Kirjastotiede. Informatiikka
03   Yleiset tietokirjat
04   Kokoomateokset
05   Kausijulkaisut
06   Yleinen kulttuuripolitiikka
07   Viestintä. Joukkotiedotus

 

1

 

Filosofia.Psykologia

10   Yleisteokset
10.8   Mietelausekokoelmat
11   Filosofia
12   Logiikka
14   Psykologia
14.8   Ihmissuhteiden psykologia
15   Rajatieto
16   Tietoteoria.Tiedeoppi
17   Etiikka. Estetiikka
17.3   Elämänfilosofia. Elämäntaito

 

2

 

Uskonto

20   Yleisteokset
21   Uskonnonfilosofia
21.5   Teosofia
22   Raamattu. Raamatuntutkimus
22.1   Vanha testamentti
22.2   Uusi testamentti
23   Dogmatiikka. Kristillinen etiikka
24   Hartauskirjallisuus
24.3   Virsikirjat ja hengelliset laulukirjat
25   Käytännöllinen teologia
26   Lähetystyö
28   Kristilliset kirkot ja yhteisöt
28.2   Ortodoksinen kirkko
29   Ei-kristilliset uskonnot ja mytologiat

 

3

 

Yhteiskunta

30   Yleinen yhteiskuntatiede
30.1   Sosiologia
30.13   Sosiaalipsykologia
30.8   Käytös- ja tapatieto
31   Tilastotiede
32   Valtio-opii. Politiikka
32.1   Poliittiset järjestelmät yleensä
32.2   Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
32.5   Kansainvälinen politiikka
32.51   Euroopan unioni
32.6   Kansainvälinen yhteistyö
32.7   Rauhankysymys. Rauhantutkimus
33   Oikeustiede
33.2   Julkis- ja hallinto-oikeus
33.3   Siviili- ja kauppaoikeus
33.4   Talousoikeus
33.5   Rikosoikeus. Kriminologia
33.6   Prosessioikeus. Oikeushallinto
34   Aluesuunnittelu
35   Hallinto
36   Taloustiede
36.1   Talouspolitiikka. Taloudelliset rakenteet
36.2   Raha.Valuutta
36.3   Vakuutustoimi
36.5   Julkinen talous. Finanssioppi
36.6   Kansainvälinen talous. Maailmankauppa
37   Sosiaalipolitiikka
37.2   Sosiaaliturvapolitiikka
37.4   Perhepolitiikka
37.5   Asuntopolitiikka
37.6   Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
38   Kasvatus. Opetus. Kasvatustiede
38.2   Opetusoppi
38.4   Yliopistot ja korkeakoulut
38.5   Koululaitos
38.51   Erityisopetus
38.55   Erityiskasvatus. Erityiskoulut
38.6   Aikuiskoulutus. Vapaa sivistystyö
39   Maanpuolustus

 

4

Maantiede. Matkat. Kansatiede

40   Maantiede
41   Eurooppa
42   Suomi
42.1-42.7   Etelä-Suomi
42.8-42.9   Pohjois-Suomi
43   Pohjoismaat
44   Keski-Eurooppa
44.1   Saksa
45   Brittein saaret
46   Etelä-Eurooppa. Portugali. Malta
46.1   Ranska
46.2   Italia
46.3   Espanja
46.8   Balkanin maat. Bulgaria. Romania. Jugoslavian alue. Albania. Kreikka
47   Itä-Eurooppa
47.1   Venäjä
47.2   Baltian maat
48   Muut maanosat
48.1   Aasia
48.2   Afrikka
48.29   Afrikan saaret
48.3   Afrikan saaret
48.5   Amerikka
48.6 Napamaat
49 Kansatiede. Kulttuuriantropologia
49.2 Suomen ja suomalais-ugrilaisten kansojen kansatiede

 

5

Luonnontieteet. Matematiikka. Lääketiede

50 Luonnontieteet
50.1 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu
51 Matematiikka
51.4 Todennäköisyyslaskenta
51.5 Erityiset laskentamenetelmät
52 Tähtitiede
52.6 Geodesia. Maanmittaus. Kartoitus
53 Fysiikka
54 Kemia
55 Fyysinen maantiede. Geologia
55.5 Meteorologia. Klimatologia
56 Biologia
56.8 Luonto-oppaat
57 Kasvitiede
58 Eläintiede
59 Lääketiede
59.2 Yleinen terveydenhoito
59.3 Henkilökohtainen terveydenhoito
59.34 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
59.4 Hoitomenetelmät
59.5 Elimet. Taudit
59.56 Psykiatria
59.571 Raskaus. Synnytys
59.6 Lasten terveydenhoito. Lastentaudit

 

6

Tekniikka. Teollisuus. Käsityö. Maa- ja metsätalous. Kotitalous. Liiketalous. Liikenne

60 Sovelletut tieteet
61 ATK. Automaatio. Säätö- ja systeemitekniikka
61.3–61.4 Ohjelmointi. Tietokoneet
61.7 Tietoliikenne. Viestintätekniikka. Multimedia
61.72 Internet. Intranet. Ekstranet
62 Metalliteollisuus. Konetekniikka
62.5 Liikennevälineet
62.5112 Yksittäiset automerkit ja -mallit
62.6 Sähkötekniikka
63  Kaivannaisteollisuus. Kemianteollisuus
64 Puunjalostusteollisuus. Tekstiiliteollisuus. Nahkateollisuus. Hienomekaaninen teollisuus
65 Käsityö. Kotiteollisuus
65.1–65.2 Puutyö. Metallityö
 Huom. Luokkien 65.1–65.4 työpiirustukset sekä lainattavat lehdet sijaitsevat hyllyissä vastapäätä neuvontaa.
65.41 Kudonta
65.42 Ompelu
65.421 Koruompelu. Kirjonta
65.424 Lastenvaatteiden valmistus käsityönä
65.43 Neulonta
65.433-65.434 Virkkaus. Nypläys.Solmeilu. Makramee. Fransut
65.5 Paperi- ja pahvityöt
65.6 Muovailu. Keramiikkatyöt
65.7 Lasimaalaus. Posliinimaalaus
65.8 Leikkikalut
65.91 Helmityöt
65.92 Juuri-. kaisla-, kori-, korkki-,lastu-,niini-,olki-,paju-,rottinki-,tuohi-, tulitikkutyöt
66 Rakennustekniikka
66.3 Talonrakennus
66.34 LVI-työt. Sähkötyöt
66.4 Rakennuksen kunnossapito
66.9-66.94 Kunnallistekninen ympäristönhuolto. Vesi- ja jätevesihuolto. Jätehuolto. Kierrätys
67 Maa- ja metsätalous. Elintarviketeollisuus
67.3 Maanviljelys. Puutarhanhoito. Hyötykasvit
67.4 Kotieläintalous. Kotieläinten hoito
67.45 Lemmikkieläinten hoito
67.5 Metsätalous
67.6 Metsästys. Kalastus
67.7 Elintarviketeollisuus
68 Kotitalous. Laitostalous
68.2 Ruoanvalmistus. Ruokakulttuuri
68.24 Leipominen. Makeiset. Jälkiruoat
68.25 Eri maiden ja alueiden ruokalajit ja ruokakulttuuri
68.252 Suom
68.27 Juomat
68.4 Sisustusoppaat
69 Liiketalous
69.162 Tekstinkäsittely. Pikakirjoitus
69.2 Laskentatoimi. Kirjanpito. Tilintarkastus
69.3 Markkinointi. Kauppa
69.6 Liikenne
69.7-69.71 Posti. Postimerkkeily

 

7

Taiteet. Liikunta

70

Taiteentutkimus. Yleinen taidehistoria
70.9 Yleinen taidehistoria
71 Uudet taidemuodot
72 Arkkitehtuuri
72.9  Arkkitehtuurin historia
73 Kuvanveistotaide
74 Maalaustaide. Piirustustaide
74.1 Piirustustaide
74.2 Maalaustaide
75.1 Grafiikka
75.7 Valokuvaus. Valokuvataide
76 Taideteollisuus. Taidekäsityö
76.1 Sisustusarkkitehtuuri. Huonekalutaide
76.3 Lasitaide. Keramiikkataide
77 Näyttämötaide. Elokuvataide
77.1 Teatteritaide
77.2 Ilmaisutaito. Puhetaito. Lausuntataide
77.3 Tanssi
77.4 Elokuva. Elokuvataide
78 Musiikki (musiikkiosastolla, 2. krs)
79 Liikunta. Urheilu. Leikit. Huvit
79.1 Liikunta. Urheilu
79.11 Yleisurheilu 
79.12 Talviurheilu
79.14 Soutu. Melonta. Purjehdus
79.15 Hevosurheilu. Ratsastus
79.18 Voimailu. Itsepuolustus. Kehonrakennus. Fitness-urheilu
79.2 Voimistelu
79.3 Palloilu
79.4 Retkeily. Ulkoilu
79.5 Lentourheilu. Moottoriurheilu
79.6 Kuntoliikunta. Kuntourheilu
79.8 Pelit. Leikit. Keräily
79.9 Julkiset huvit

 

8

Kaunokirjallisuus. Kirjallisuustiede. Kielitiede

86 Kirjallisuustiede
86.2 Suomen ja suomalais-ugrilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.3 Pohjoismaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.4 Saksalaisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.5 Englanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.6 Romaanisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.7 Slaavilaisten ja balttilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.8-86.9 Muiden kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
87 Kielitiede
88 Suomalais-ugrilaiset kielet
88.2 Suomen kielen oppikirjat ulkomaalaisille
88.2 Suomen kieli
88.29 Suomen kielen etymologia. Nimistötiede. Nimikirjat
88.3-88.5 Viron kieli. Muut itämerensuomalaiset kielet. Muut suomalais-ugrilaiset kielet
89 Indoeurooppalaiset kielet. Muut kielet
   Huom. Eri kielten kielikurssit ovat omassa hyllystössään, jonka päädyissä on teksti "88.2–89.9 Kielikurssit"
89.3 Pohjoismaiset kielet
89.4 Germaaniset kielet
89.5 Englannin kieli
89.61 Ranskan kieli
89.62 Italian kieli
89.63 Espanjan kieli
89.64 Portugalin kieli
89.7 Slaavilaiset ja balttilaiset kielet
89.71 Venäjän kieli
89.8 Muut indoeurooppalaiset kielet. Albania. Armenia. Kreikka. Latina. Indoiraaniset kielet. Kelttiläiset kielet
89.9 Muu kielet
89.999 Viittomakieli

 

9

Historia

90 Historiantutkimus. Yleinen kulttuurihistoria. Yleinen sotahistoria. Yleinen arkeologia
90.21 Muoti ja muodin historia
90.3 Yleinen sotahistoria
90.4 Yleinen arkeologia
90.52 Rahatiede. Mitalitiede
90.53 Vaakuna- ja sinettitiede
90.54 Kunniamerkit. Arvonimet
91 Maailmanhistoria. Euroopan historia
91.1–91.6 Vanha aika – keskiaika
91.7–91.8 Uusi aika – uusin aika
92 Suomen historia
92.7 Itsenäisyyden aika
92.8 Paikallishistoria
93 Pohjoismaiden historia
94 Keski-Euroopan historia
95 Brittein saarten historia
96 Etelä-Euroopan historia
97 Itä-Euroopan historia
97.1 Venäjä. Neuvostoliitto.
97.2 Baltian maat
98 Muiden maanosien historia
981 Aasian historia
98.2 Afrikan historia
98.3 Amerikan historia
99.1 Elämäkerrat. Muistelmat
99.139 Sotamuistelmat
99.2 Elämäkerralliset hakuteokset
99.3 Sukuhistoria. Sukututkimus
  Daisy-äänikirjat ja lainattavat lehdet

Sivun alkuun

Kaunokirjallisuus

 

  Isotekstiset kirjat
  Selkokirjat
  Vitsit
  Kaskut
81 Kansanrunous
81.4 Kansaneepokset
82.2 Suomenkieliset runot
82.3 Suomenkieliset näytelmät
84.2 F Rikoskirjallisuus
80.2/84.2 Kootut teokset / Kertomakirjallisuus
80.23-84.23 Vironkielinen kaunokirjallisuus
  Pohjoismainen kaunokirjallisuus
83.2 Runot
83.3 Näytelmät
80.3/84.3 Kootut teokset / Kertomakirjallisuus
  Saksankielinen kaunokirjallisuus
82.4 Runot
83.4 Näytelmät
80.4/84.4 Kootut teokset / Kertomakirjallisuus
  Enlanninkielinen kaunokirjallisuus
82.5 Runot
83.5 Näytelmät
80.5/84.5 Kootut teokset / Kertomakirjallisuus
  Ranskankielinen kaunokirjallisuus
82.6 Runot
83.6 Näytelmät
80.6/84.6 Kootut teokset / Kertomakirjallisuus
80.62–84.62 Italiankielinen kaunokirjallisuus
80.63–84.63 Espanjankielinen kaunokirjallisuus
80.64–84.64 Portugalinkielinen kaunokirjallisuus
80.71–84.71 Venäjänkielinen kaunokirjallisuus
80.76–84.76 Eteläslaavilaisilla kielillä julkaistu kaunokirjallisuus
80.9-84.9 Muilla kielillä julkaistu kaunokirjallisuus
  Sorani
  Arabia
  Persia (Farsi)
85.32 Suomenkieliset sarjakuvat
85.331 Ruotsinkieliset sarjakuvat
85.34 Saksankieliset sarjakuvat
85.35 Englanninkieliset sarjakuvat
85.361 Ranskankieliset sarjakuvat
85.362 Italiankieliset sarjakuvat
85.363 Espanjankieliset sarjakuvat
85.371 Venäjänkieliset sarjakuvat
85.382 Latinankieliset sarjakuvat
   

 

Viimeksi muokattu

15.4.2016