Olet täällä

Huparin toimitilakortteli

nettiin_huparin_toimitilakortteli.jpg

Huparin toimitilakortteli, asemakaavan muutos ja sitova tonttijako

Tavoite on laajentaa tontin nykyistä käyttötarkoitusta koskemaan myös toimitila- ja matkailutoimintaa.

 

Nähtävillä olevat asiakirjat ja muu materiaali:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

 AJANKOHTAISTA:

Asemakaavan muutoksen vireille tulosta kuulutettiin kaupungin ilmoitustaululla 26.6.2015 ja Koti-Kajaani -lehdessä 27.6.2015.

Suullisia ja kirjallisia mielipiteitä voi esittää kaavoituksen valmisteluvaiheessa (MRA 30 §).

Asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä myös pääkirjaston lukusalissa, Seminaarinkatu 15 ja Kajaani Infossa.

Kaavoitus on keskeytetty toistaiseksi.

Lisätietoja kaavoitusarkkitehti Piia Väyrynen  p. 044-7148285

 

Kaavoituksen kulusta ja osallistumisesta on kerrottu enemmän kaavoituksen verkkosivuilla.