Olet täällä

Heterannan vedenottamon suoja-alue

 

heteranta.jpg

Heterannan vedenottamon suoja-alue

Tavoitteena on muuttaa Nuasjärven osayleiskaavaa niin, että kaavassa olevien rakentamattomien rakennuspaikkojen sijoittelua tarkastellaan Heterannan vedenottamon suoja-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä pohjaveden suojelun näkökulmasta ja annetaan pohjaveden suojelua koskevat määräykset.

Hyväksytty kaavaehdotus ja merkinnät:  

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan muutoksen 7.11.2016 § 57.

Kaava on lainvoimainen 13.12.2016.