Olet täällä

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Kajaanin kaupunki järjestää perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta niille oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Kriteereinä ovat, että lapsen molemmat huoltajat ovat töissä tai opiskelemassa.

Opetus ja koulutus

Ap-ip

Kajaanin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja ei peritä perheiltä, jotka hoitavat lapsensa itse kotona 18.3. -13.4.2020. Mikäli valtioneuvoston julistamat poikkeusolot jatkuvat, niin maksuhyvitys jatkuu edelleen niille perheille, jotka hoitavat lapsensa kotona.

Huoltajilla on mahdollista valtioneuvoston julistaman poikkeustilan vuoksi ilmoittaa aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmien ohjaajille, että hoitavat lapsensa itse. Tällöin lapsi ei menetä oikeutta palata samaan paikkaan poikkeustilan päättymisen jälkeen eikä asiakasmaksuja peritä poissaolopäiviltä. Maksu hyvitetään kaikilta poissaolopäiviltä, myös yksittäisiltä päiviltä.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen, p. 044 7101 720.

Toimintaa hallinnoi sivistystoimialan varhaiskasvatus yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Kunnalla on kokonaisvastuu perusopetuslain mukaisesta perusopetuksen oppilaille suunnatun ohjatun toiminnan järjestämisestä Opetushallituksen antamien perusteiden mukaisesti. Toiminta on tarkoitettu perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisen tuen oppilaille. Kajaanin kaupungissa toimintaan osallistumisen edellytyksenä, että molemmat huoltajat ovat työssä tai opiskelemassa.

Iltapäivätoimintaa järjestävät

Kajaanissa aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestää Kajaanin kaupunki, Kajaanin seurakunta tuettuna sekä palvelurahalla järjestöt ja yhteisöt. Toimintaa järjestetään koulupäivinä, aamuisin ennen koulun alkua pääsääntöisesti klo 6.30-10.00 ja iltapäivisin klo 12.00-16.30 (tarvittaessa klo 17.00 saakka.)

Aamutoiminta

Aamutoimintaa kouluilla järjestää Kajaanin kaupunki. Ohjaajina toimivat koulun koulunkäyntiavustajat. Ilmoittautumislomakkeeseen tulee laittaa aamutoiminnan alkamiskellonaika, tarve ennen klo 7.30, jonka perusteella paikat myönnetään. Aamupäivätoimintaa järjestetään seuraavissa kouluissa ja päiväkodeissa: Lehtikankaan koulu, Seminaarin koulu, Teppanan koulu, Kätönlahden koulu, Kuluntalahden koulu, Nakertajan koulu, Jormuan koulu, Lohtajan koulu, Otanmäen päiväkoti ja Vuolijoen päiväkoti.

Hakeminen

Huoltajat hakevat toimintaan vuosittain joko sähköisesti ilmoittautumislomakkeella Wilmassa kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tai toimittavat paperilomakkeen Kaupungintalon Infoon. Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö tekee sijoitukset ryhmiin yhteistyössä koulujen kanssa. Ekaluokkalaiset ja erityisen tuen oppilaat pyritään sijoittamaan ensisijaisesti  kouluilla oleviin ryhmiin ja toisen vuosiluokan oppilaat sijoitetaan koulun välittömässä läheisyydessä oleviin ryhmiin. Huoltajat voivat esittää hakemukseen toiveenaan joko ensisijaisen tai toissijaisen sijoituspaikan .

Perusopetuksen toiselle vuosiluokalle siirtyvät ilmoittautuvat myös sähköisesti Wilmassa tai toimittavat lomakkeen Kaupungitalon Infoon.

Viranhaltijapäätökset sijoituksista postitetaan huoltajille huhti-toukokuussa.

Hakemuksia vastaanotetaan koko lukuvuoden ajan. Toimintaan kesken lukuvuoden ilmoittautuneet pyritään sijoittamaan vapaina oleville paikoille.

Hakemukset ensisijaisesti sähköisesti Wilman kautta osoitteessa https://wilma.kajaani.fi → Hakemukset ja päätökset → Tee uusi hakemus → Hakemus aamu-  ja iltapäivätoimintaan

Mikäli hakemuksen täyttäminen sähköisesti ei onnistu, täytä ja tulosta alla oleva lomake.

 

 

Maksut
Sivistyslautakunta päättää kevään kokouksessa seuraavan lukuvuoden aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista. Koululaisten toimintamaksu on kiinteä kuukausimaksu. Säännölliseksi katsotaan tilanne, joka kestää vähintään 3kk. Jos lapsen toimintapäivien tarpeessa tapahtuu muutoksia, on asiasta ilmoitettava myös toimistosihteerille maksun määrittelyä varten. Vanhemmille, jotka toimittavat perheen tulotiedot joko maksun alentamista tai poistamista varten, maksu määräytyy perheen tulojen ja perheenjäsenten lukumäärän mukaan. Perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä henkilöitä sekä molempien samassa taloudessa asuvien aikuisten alaikäisiä lapsia.

 

 

Kuljetukset

Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuville oppilaille ei järjestetä maksutonta koulukuljetusta. Oppilaat kulkevat toimintaan itsenäisesti tai kuljetuksesta huolehtivat vanhemmat, poislukien harjaantumisluokan oppilaat.

Tavoitteet

Aamu- ja iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Toiminnan tulee lisäksi edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta.

Välipala

Lapsille tarjotaan ravitseva välipala iltapäivän aikana. Tavoitteena on kiinnittää huomio ruokailutapoihin ja -tottumuksiin.

Henkilöstö

Henkilöstön koulutusvaatimus on määritelty kelpoisuusehdoissa. Henkilöstöltä vaaditaan myös rikosrekisteriote.

Paikan peruminen

Sähköpostilla toimistosihteeri Tuula Komulaiselle, tuula.a.komulainen@kajaani.fi

Seurakunnan ryhmistä suoraan vastaavalle lapsityönohjaajalle Marita Karviselle, marita.karvinen@evl.fi 

Tai ilmoittamalla oman ryhmän ohjaajalle

Ryhmät 2020-2021

 

 

Kajaanin kaupungin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma

 

Lapsenne aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevissa kysymyksissä ottakaa yhteyttä oman aamu- ja iltapäivätoimintayksikön ohjaajiin. Lisätietoa löytyy myös Opetushallituksen sivulta.

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö
Puhelinnumero(t): 
0447100558
Varhaiskasvatustoimintaan hakeminen, esiopetukseen ilmoittautuminen, leikkikerhotoiminta, kunnalliset päiväkodit, erityisvarhaiskasvatus, esiopetus, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta, lapsen hoitaminen kotona, yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä
Sähköpostiosoite: 

Viimeksi muokattu

17.9.2020