Olet täällä

Elinkeinopolitiikka ja palvelut

Kajaanin kaupungin elinkeinostrategia sekä sitä toteuttava toimenpideohjelma sekä elinkeinotiimi.

Raatihuoneentori. Kuva: Jonna Kallunki

Elinkeinopolitiikan kehittäjänä Kajaanin kaupungilla on useita rooleja. Tärkein tehtävä on kuitenkin huolehtia yritysten toimintaympäristön kehityksestä. Sitä tehdään edistämällä yritysyhteistyötä ja yrittäjyyttä, kehittämällä kaupunkirakennetta ja maankäyttöä, kasvattamalla innovaatioita ja osaamista sekä lisäämällä Kajaanin vetovoimaisuutta. Elinkeinopolitiikkaa toteutetaan yhteistyöllä ja verkottumisella muiden toimijoiden kanssa. Välineinä tässä työssä ovat sekä sitä toteuttava toimenpideohjelma.

Kajaanin kaupungin elinkeinotiimi tarjoaa laadukkaat ja kattavat elinkeinopalvelut Kajaanissa. Elinkeinotiimin tehtävänä on tarjota yritysasiakkaille kaupunkikonsernin palvelut ja auttaa asiakkaat edelleen kaupungissa tarjolla olevien muiden palvelujen piiriin. Elinkeinotiimi toimii yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi myös edistäen yritysten työvoiman saatavuutta, kaavoitusta, toimitilojen järjestämistä, logistiikan kehittymistä sekä kaupunkiseudun vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistumista.

 

Vastuuhenkilö