Olet täällä

Asemakaavan muutos, Vuolijoen taajaman rakennettu alue

kaavoitus_vuolijoki.jpg

Asemakaavan muutos, Vuolijoen taajaman rakennettu alue

Asemakaavamuutoksen tavoite on muuttaa kaavamerkinnät vastaamaan maanomistusrajoja sekä suojella valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti merkittäviä rakennuskohteita. Asemakaavamuutoksella tarkistetaan toteutumattomien alueiden käyttötarkoituksia ja ajantasaistetaan vanhentuneet kaavamerkinnät ja –määräykset.

Asemkaava ja sen merkinnät ja määräykset
Selostus

AJANKOHTAISTA:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.12.2013 asemakaavaehdotuksen ja sitovat tonttijaot  §110.

Asemakaavan muutos on lainvoimainen 31.7.2015.

Kaava tullut voimaan lukuun ottamatta tonttia 23-4-2 ja siihen liitettäväksi suunniteltua tilaa 1:161 ja katualuetta 23.4.2014. Kaava tullut voimaan myös edellä mainitun alueen osalta 2.9.2015.