Olet täällä

Äkälänniemi

oas_alue_akalanniemi.jpg

Äkälänniemi osayleiskaava, Keskustaajama osayleiskaava 2015 muutos

Osayleiskaavan muutoksella uudistetaan Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavaan kuuluva Äkälänniemen alue, joka on rajattu laadittavana olevan Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavan ulkopuolelle erilliseksi osayleiskaavahankkeeksi. Yleiskaavan muutos käsittää Äkälänniemen alueen ja sen ympäristön Särämäntien (valtatie 5) itäpuolella, noin 3 kilometriä Kajaanin keskustasta koilliseen.

Tavoitteena on päivittää Äkälänniemen alueen maankäytön olemassa oleva tilanne Kuurnantien ja valmiiden vesi- sekä viemärijohtojen vaikutuspiirissä ottaen huomioon virkistyksen sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelun tarpeet. Kaavamuutos tukee osaltaan Kuurnantien kevyenliikenteen yhteyden muodostumista alueen läpi. Lisäksi osoitetaan Särämäntien varteen alue ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomalle teollisuus- ja varastotoiminnalle. Kaavamuutos laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena osayleiskaavana siten, että sen perusteella voidaan päättää rakennus- ja toimenpideluvista ilman suunnittelutarve- ja poikkeamislupamenettelyä (MRL 72 §, 44 §).

 

AJANKOHTAISTA:

Kaavaehdotus ja siihen liittyvä kaavaselostus liitteineen on asetettu kaupunginhallituksen 17.9.2019 (§ 173) tekemällä päätöksellä yleisesti nähtäväksi 30.9.–31.10.2019 väliseksi ajaksi. Samalla kaupunginhallitus on antanut kaavaselostuksen liitteen 5 mukaiset vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin (10 kpl) ja mielipiteisiin (6) sekä pyytänyt kaavaehdotuksesta lausunnot viranomaisilta ja suunnittelualueen teknisestä verkosta vastaavilta tahoilta. 

Nähtävänä olevat asiakirjat ja muu materiaali:

Alleviivattujen pdf-linkkien aukaisemiseen on suositeltavaa käyttää Chrome- tai Firefox-selainta.

Kaavaehdotus 3.9.2019

Kaavaselostus 11.9.2019 

- Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 4.9.2019

 - Liite 2. Viranomaisneuvottelun muistio 24.10.2017

 - Liite 3. Äkälänniemen kaava-alueen tilat

 - Liite 4. Äkälänniemen osayleiskaavan luontoselvitys

 - Liite 5. Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä niiden vastineet

 

 

Vireilletuloilmoitus

 

 

Lisätietoja:

Yleiskaavasuunnittelija Ismo Vendelin p. 044 4214 188, ismo.vendelin(at)kajaani.fi