Olet täällä

Päivähoitoon hakeminen

Päivähoitoon hakeminen

Jos varhaiskasvatuksen tarve johtuu huoltajan äkillisestä työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta, hae paikkaa viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin varhaiskasvatuksen tarve alkaa. Varhaiskasvatushakemus on voimassa vuoden hakemuksen saapumispäivämäärästä.

Lapsella on oikeus vähintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa ja Kajaanissa tämä järjestetään neljä tuntia viitenä päivänä viikossa (ma-pe klo 8-12). Huoltajan ollessa työssä tai opiskelemassa lapselle tarjotaan perheen tarpeen mukainen varhaiskasvatus.

Mikäli lapsella ei ole säännöllistä varhaiskasvatuksen tarvetta, on 3 – 5-vuotiaille tarjolla leikkiä, liikuntaa ja kulttuurielämyksiä painottavaa leikkikerhotoimintaa kahtena päivänä viikossa, 3 h/päivä.

Varhaiskasvatuksen eAsiointi

Varhaiskasvatuksen eAsiointi-palvelun kautta voit asioida Kajaanin varhaiskasvatuksessa ajasta ja paikasta riippumatta. Palvelun kautta voit:

•Ilmoittaa hoitoajat sähköisesti kunnallisiin varhaiskasvatuspaikkoihin

•Tehdä hakemuksen kunnallisiin varhaiskasvatuspaikkoihin ja leikkikerhoihin

•Tehdä palvelusetelihakemuksen yksityisiin varhaiskasvatuspaikkoihin

•Ilmoittautua esiopetukseen

Kirjaudu Varhaiskasvatuksen eAsiointiin

Vuoropäiväkotipaikkaan on oikeutettu lapsi, jonka huoltajilla on työstä tai opiskelusta johtuva vuorohoidon tarve. Vuorohoitoon ei ole ns. subjektiivista oikeutta. Huoltajan/huoltajien on toimitettava työantajan todistus vuorohoidon tarpeesta päivähoitohakemuksen liitteeksi.

 

Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Kunnallista päiväkotipaikkaa ja kunnallista perhepäivähoitopaikkaa voi hakea sähköisellä tai kirjallisella varhaiskasvatushakemuksella. Jokaisesta lapsesta tulee tehdä oma hakemus. Kirjallisia lomakkeita on tulostettavissa alla olevista linkeistä sekä saatavana kaupungintalolta Kajaani Infosta ja kaikista päiväkodeista. Kirjalliset hakemukset palautetaan kaupungintalolle Kajaanin Infoon tai osoitteella Kajaanin kaupunki, Varhaiskasvatuspalvelut, Pohjolankatu 13, 87100.

 

Yksityisen varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Yksityiseen päiväkotiin ja perhepäivähoitoon haettaessa tulee olla ensin yhteydessä palveluntuottajaan ja tehdä tämän kanssa palvelusopimus. Palvelusopimuksen laatimisen jälkeen tulee tehdä sähköinen palvelusetelihakemus. Jokaisesta lapsesta tulee tehdä oma palvelusetelihakemus.

Leikkikerhopaikan hakeminen

Leikkikerhoon haetaan sähköisellä hakemuksella. Hakemukseen valitaan osa-aikainen hoito ja lisätietoihin kirjoitetaan “Haetaan leikkikerhopaikkaa”. Leikkikerhot toimivat seuraavien päiväkotien alaisuudessa: Seminaarin päiväkoti, Kuurnan päiväkoti ja Karusellin päiväkoti (Jormuan kerho).

 

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
044 710 0558
Kunnallinen perhepäivähoito, kunnalliset päiväkodit, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta, varhaiskasvatustoimintaan hakeminen, esiopetukseen ilmoittautuminen, leikkikerhotoiminta
Sähköpostiosoite: 
Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
044 421 4372
Yksityinen perhepäivähoito, varhaiskasvatustoimintaan hakeminen, esiopetukseen ilmoittautuminen, leikkikerhotoiminta, lapsen hoitaminen kotona, yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä. Tavoitettavissa pääsääntöisesti ma-ke.
Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö
Puhelinnumero(t): 
044 710 1344
Erityisvarhaiskasvatus, yksityinen varhaiskasvatus: palvelusetelit, yksityiset päiväkodit
Sähköpostiosoite: 
Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
044 421 4307
Esiopetus, kunnalliset päiväkodit, vuoropäivähoito, rekrytointi
Sähköpostiosoite: 

Viimeksi muokattu

21.2.2020