Olet täällä

Välke-hanke

Kajaanin kaupungin hallinnoima ESR-rahoitteinen Välke-hanke toteutettiin yhteistyössä
Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry:n,
Kainuun Nuotta ry:n,
Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n ja
Spartak Kajaani ry:n kanssa
ajalla 3/2015 – 5/2017.

 

Hanke on päättynyt.

      

Euroopan unioni logo

                                   

  

Vipuvoimaa EU:lta

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus logo

 

Välke-hankkeessa kehitettiin kaupungin ja 3. sektorin toimijoiden välille yhteistyöhön ja kumppanuuteen perustuva toimintamalli, joka edistää työttömien asiakkaiden työllistymistä, kouluttautumista ja elämänhallinnan kohentumista. Hankkeessa yhtenäistettiin välityömarkkinoiden toimintamalleja, parannettiin välityömarkkinatoimijoiden osaamista koulutusten avulla sekä tuotteistettiin välityömarkkinoiden palveluja.

Asiakastyön toimenpiteitä olivat palkkatukityö, työkokeilut sekä erilaiset valmennukset ja koulutukset. Ohjausta annettiin yksilöllisesti ja ryhmissä. Työnhakijoiden palveluita tuotettiin prosessimaisesti ja koordinoidusti.

Hanke palveluineen toimi tärkeänä työkaluna usean kajaanilaisen työttömän tilanteen edistämisessä. 59 prosentille hankkeen asiakkaista eli yli 140 kajaanilaiselle työttömälle löytyi hankkeen jälkeen muu ratkaisu kuin uudelleen työttömäksi jääminen.

Lisäksi hanke vaikutti merkittävällä tavalla kaupungin ja yhdistyskentän yhteistyön kehittämiseen. Yhteistyö on hankkeen jälkeen entistä suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisempaa. Osana hanketta kaupunki pilotoi vuonna 2017 yhdistysten työllisyysavustusmenettelyn, mihin pohjautuen kaupunki jatkaa kumppanuusperusteista yhteistyötä kajaanilaisten työllistävien yhdistysten kanssa.  

 

Viimeksi muokattu

21.11.2017