Olet täällä

TYP

Kainuun työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla työ- ja toimintakykyä, ammatillista osaamista ja muita työmarkkinavalmiuksia parantavia palveluja.

Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa TE-toimisto, kunta ja Kela yhdessä arvioivat yhteispalvelua tarvitsevan työttömän palvelutarpeen, suunnittelevat työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaisen palvelukokonaisuuden sekä vastaavat työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille monialaisena yhteispalveluna julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja siten kuin em. palvelujen tarjoamisesta erikseen säädetään.

TE-toimisto, kunta ja Kela arvioivat monialaisen yhteispalvelun tarpeen, kun työtön on

- saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää; tai

- ollut yhdenjaksoisesti työttömänä vähintään 6 kk (alle 25-vuotiaat); tai

- ollut yhdenjaksoisesti työttömänä vähintään 12 kk (25 vuotta täyttäneet)

Jos em. työttömällä on monialaisen yhteispalvelun tarve eli hänen työllistymisensä edistäminen edellyttää TE-toimiston, kunnan ja Kelan järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen yhteensovittamista, hänet ohjataan monialaiseen yhteispalveluun. Monialainen yhteispalvelu päättyy, kun asiakkaalla ei enää ole monialaisen yhteispalvelun tarvetta.

Kainuussa työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä vastaavat  Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto, Kelan Pohjoinen vakuutuspiiri ja Kainuun kunnat. 

 

Ajanvaraus ja muut tiedustelut: Toimistosihteeri Eija Pääkkönen, p. 044 7974 103, eija.m.paakkonen@kainuu.fi.

Kainuun työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu
Lönnrotinkatu 5 B, 2. krs
87100 Kajaani

Viimeksi muokattu

22.5.2019