Olet täällä

Tolokusti -käsikirja

Tolokusti -kainuulainen työllisyydenhoidon käsikirja on laadittu yhteistyössä kainuulaisten työllisyystoimijoiden kesken. Tavoitteena on laaja sitoutuminen yhteisesti tärkeiksi koettuihin asioihin. Käsikirja painottuu erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden teemaan.

Tolokusti

Tolokusti -kainuulainen työllisyydenhoidon käsikirja on laadittu yhteistyössä kainuulaisten työllisyystoimijoiden kesken. Tavoitteena on laaja sitoutuminen yhteisesti tärkeiksi koettuihin asioihin. Käsikirja painottuu erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden teemaan.

Käsikirjan tarkoituksena on toimia vaikuttavuutta lisäävänä, työllisyystoimijoiden työtä ohjaavana ja tukevana työkaluna. Lisäksi käsikirjassa nostetaan esille akuuteimpia työllisyydenhoitoon liittyviä kehittämiskohteita ja -tarpeita mm. päättäjien tietoisuuteen.

Tolokusti sisältää suosituksia ja toimintaehdotuksia, mutta haastaa myös toimijat itse etsimään ratkaisuja esille nostettuihin teemoihin. Käsikirja ei siis kaikilta osin anna ns. valmiita vastauksia. Käsikirjaa on tarkoitus päivittää ajan saatossa säännöllisin väliajoin, aina kulloisetkin ajankohtaiset teemat ja haasteet huomioiden.

Käsikirjan laatimistyötä pohjusti syksyllä 2015 toteutettu työllisyyskysely. Kyselyn tulosten perusteella työllisyydenhoidon koordinointi maakuntatasoisesti nähtiin tarpeelliseksi. Kyselyn tulokset on huomioitu Tolokusti -käsikirjan sisällöissä. Yhteenveto kyselyn tuloksista löytyy tästä linkistä.

Työllisyyden edistäminen on yhteistyötä, se ei ole vain jonkun tietyn sektorin tai toimijan vastuulla. Toiminnan tuloksellisuus on riippuvaista useista tekijöistä ja toimijoista. Yhteistyön merkitys korostuu vastaisuudessakin.

Tolokusti -kainuulainen työllisyydenhoidon käsikirja löytyy tästä linkistä.

Tolokusti -käsikirja julkistettiin Kajaanissa 29.11.2016. Tilaisuudesta on videotallenne, jonka voit katsoa tästä linkistä.

Kun kainuulainen tekee tosissaan ja kunnolla, se tekee: Tolokusti!

Viimeksi muokattu

17.1.2017