Olet täällä

Opiskelijoiden kesätyöpaikat

Kesätyöseteli

KAJAANIN KAUPUNGIN NUORTEN KESÄTYÖSETELI 2019

Peruskoulun 9. luokkalaisten kesätyösetelihakemus

Toisen asteen opiskelijoiden kesätyösetelihakemus

Kaupunki jakaa vuosittain kesätyösetelejä kajaanilaisille peruskoulunsa päättäville nuorille (noin 400) ja toisen asteen 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoille (noin 250). Kesätyösetelin arvo vuonna 2019 on 350,00 euroa. Kesätyöseteliä haetaan sähköisellä hakemuksella, joka aukeaa maanantaina 11.3.2019 klo 9.00 osoitteessa www.kajaani.fi > Ajankohtaista. Nuorella täytyy olla tieto tulevasta työpaikastaan, kun hän täyttää hakemusta. Kesätyöseteli on myös mahdollista käyttää kesäyrittäjyyteen, kun yritys perustetaan Kajaanin 4H-yhdistyksen kautta. Lisäksi edellytetään Kajaanin 4H-yhdistyksen järjestämän Yrittäjäkoulutuksen suorittamista. Tästä saa tarkempia tietoja Kajaanin 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajalta Minna Peittolalta, p. 050 407 7281, s-posti etunimi.sukunimi@4h.fi.

Lisätietoa kesäyrittäjyydestä

Peruskoulun 9-luokkalaisten kesätyösetelin haku päättyy perjantaina 12.4.2019 klo 18.00. Lukiolaisten ja ammattiopiston opiskelijoiden kesätyösetelin haku päättyy tiistaina 30.4.2019 klo 18.00.

Tuki voidaan maksaa nuoren työllistävälle työnantajalle, mikäli

- Työntekijä on kajaanilainen peruskoulunsa päättävä nuori tai toisen asteen (lukio ja ammattiopisto) 1. tai 2. vuosikurssin opiskelija.

- Työsuhde kestää vähintään kaksi viikkoa. Suositeltava työaika on 30 h/viikko.

- Työntekijän palkka on alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla on tehty “Tutustu työelämään ja tienaa” -sopimus, voidaan noudattaa sopimuksen mukaista palkkasuositusta, mikäli kesätyöntekijä on peruskoululainen, 10-luokkalainen, lukiolainen tai ammattistarttilainen.

- Työnantaja maksaa työnantajan lakisääteiset maksut.

- Nuoren kanssa tehdään kirjallinen työsopimus ja hänelle annetaan työtodistus palvelussuhteen päätyttyä.

- Peruskoulusta päässeen nuoren työnantajana voi toimia myös kotitalous, mutta ei nuoren oma koti eikä myöskään lähisukulainen. Toisen asteen opiskelija ei voi työllistyä kesätyösetelillä kotitalouteen.

- Kesätyöseteli on voimassa 1.6.-31.10.

Kesätyösetelituki maksetaan työnantajille jälkikäteen, kun työnantaja on työsuhteen päättymisen jälkeen lähettänyt kaupungille laskun (alv 0 %) ensisijaisesti verkkolaskuna. Laskutusosoite on Kajaanin kaupunki / konsernihallinto, verkkolaskuosoite 0037021495891200, PL 299, 02066 DOCUSCAN. Tarkemmat kaupungin laskutusohjeet löytyvät www.kajaani.fi > Hakusana “laskutusosoitteet”. Alkuperäinen kesätyöseteli lähetetään osoitteella Kajaanin kaupunki / työllisyyspalvelut, PL 133, 87101 Kajaani.

 

Kaupungin kesätyöpaikat

Kaupunki tarjoaa opiskelijoille 30 kesätyöpaikkaa. Kesätyöpaikat ovat haettavana 18.3.-29.3.2019. Kesätyön kesto on pääasiassa yksi kuukausi. Kesätyöntekijän palkka on kesällä 2019 tehtävästä riippuen 350,00 –  1450,00 euroa. Työhönosoitukset kesätyöpaikan hakijoille pyritään lähettämään huhtikuussa.

Tietosuojaseloste ja lisätietoja henkilötietojen käsittelystä www.kajaani.fi/tietosuoja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimeksi muokattu

11.3.2019