Olet täällä

Opiskelijoiden kesätyöpaikat

Kesätyöseteli

KAJAANIN KAUPUNGIN NUORTEN KESÄTYÖSETELI 2018

Kaupunki jakaa vuosittain kesätyösetelejä kajaanilaisille peruskoulunsa päättäville nuorille (noin 350) ja toisen asteen 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoille (300). Kesätyösetelin arvo vuonna 2018 on 300,00 euroa. Kesätyöseteliä haetaan sähköisellä hakemuksella, joka aukeaa tiistaina 6.3.2018 klo 9.00 osoitteessa www.kajaani.fi > Ajankohtaista. Nuorella täytyy olla tieto tulevasta työpaikastaan, kun hän täyttää hakemusta. Kesätyöseteli on myös mahdollista käyttää kesäyrittäjyyteen, kun yritys perustetaan Kajaanin 4H-yhdistyksen kautta. Lisäksi edellytetään Kajaanin 4H-yhdistyksen järjestämän Yrittäjäkoulutuksen suorittamista. Tästä saa tarkempia tietoja Kajaanin 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajalta Minna Peittolalta, p. 050-407 7281, s-posti etunimi.sukunimi@4h.fi.

Lisätietoa kesäyrittäjyydestä

Peruskoulun 9-luokkalaisten kesätyösetelin haku päättyy 18.5.2018 (HUOM! Hakuaikaa on jatkettu). Lukiolaisten ja ammattiopiston opiskelijoiden kesätyösetelin haku päättyy myös 18.5.2018.

Tuki voidaan maksaa nuoren työllistävälle työnantajalle, mikäli

- Työntekijä on kajaanilainen peruskoulunsa päättävä nuori tai toisen asteen (lukio ja ammattiopisto) 1. tai 2. vuosikurssin opiskelija.

- Työsuhde kestää vähintään kaksi viikkoa. Suositeltava työaika on 30 h/viikko.

- Työntekijän palkka on alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla on tehty “Tutustu työelämään ja tienaa” -sopimus, voidaan noudattaa sopimuksen mukaista palkkasuositusta, mikäli kesätyöntekijä on peruskoululainen, 10-luokkalainen, lukiolainen tai ammattistarttilainen.

- Työnantaja maksaa työnantajan lakisääteiset maksut.

- Nuoren kanssa tehdään kirjallinen työsopimus ja hänelle annetaan työtodistus palvelussuhteen päätyttyä.

- Peruskoulusta päässeen nuoren työnantajana voi toimia myös kotitalous, mutta ei nuoren oma koti eikä myöskään lähisukulainen.

- Kesätyöseteli on voimassa 1.6.-31.8.

Kesätyösetelituki maksetaan työnantajille jälkikäteen, kun työnantaja on työsuhteen päättymisen jälkeen lähettänyt kaupungille laskun (alv 0 %) ensisijaisesti verkkolaskuna. Laskutusosoite on Kajaanin kaupunki / konsernihallinto, verkkolaskuosoite 0037021495891200, PL 299, 02066 DOCUSCAN. Tarkemmat kaupungin laskutusohjeet löytyvät www.kajaani.fi > Hakusana “laskutusosoitteet”. Alkuperäinen kesätyöseteli lähetetään osoitteella Kajaanin kaupunki / työllisyyspalvelut, PL 133, 87101 Kajaani.

Kesätyösetelejä myönnettiin 634 kajaanilaiselle nuorelle. Setelin avulla työllistyvistä nuorista toisen asteen opiskelijoita on 336 ja peruskoulunsa päättäviä 298. Yksityiset työnantajat, pääasiassa yritykset, palkkaavat 516 ja kaupunki 106 nuorta. Kesäyrityksen perustaa 12 nuorta.

Kaupungin kesätyöpaikat

Kaupunki tarjoaa opiskelijoille 36 kesätyöpaikkaa. Kesätyöpaikat olivat haettavana 15.3.-31.3.2018. Kesätyön kesto on pääasiassa yksi kuukausi. Kesätyöntekijän palkka on kesällä 2018 tehtävästä riippuen 300,00 –  1430,00 euroa. Työhönosoitukset kesätyöpaikan hakijoille pyritään lähettämään huhtikuussa.

Tietosuojaseloste ja lisätietoja henkilötietojen käsittelystä www.kajaani.fi/tietosuoja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimeksi muokattu

27.7.2018