Olet täällä

Kohti työtä -palvelukartat

Kohti työtä -malli havainnollistaa työllisyydenhoidon kokonaisuutta ja palveluprosesseja. Kohti työtä -palvelukartat kuvaavat työllisyyttä edistäviä ja työllisyyttä tukevia palveluita Kainuussa kunnittain. 

 

Kohti työtä -malli on luotu tukemaan kainuulaisten työllisyydenhoidon toimijoiden työtä. Työllisyydenhoidon toimijakenttä monine palveluineen koetaan usein pirstaleiseksi ja kokonaisuus on vaikeasti hahmotettava. Tämä on haaste toimivalle asiakasohjaukselle ja vaikuttavalle työllisyydenhoidolle.

Kohti työtä -peruskuva havainnollistaa työttömien palveluprosessia. Asiakkaan polku kohti työtä on jaettu vaiheisiin 1-3. Vaiheet ovat: 1. Työhön kuntoutumisen vaihe, 2. Työllistymisvalmiuksien edistämisvaihe, 3. Työhön siirtymisen vaihe.

Eri vaiheilla on työllistymistä edistävät sisältönsä ja palvelunsa. Oletuksena on, että työttömän työ- ja toimintakyky vahvistuu sekä osaaminen ja valmiudet lisääntyvät palveluprosessissa edetessä vaiheesta 1 vaiheeseen 3.

Työttömän palvelutarpeisiin on vastattava niiden tärkeysjärjestyksen mukaisesti. Jos työtön on palvelutarvearvion perusteella työhön kuntouttavien palvelujen tarpeessa (vaiheessa 1), työhön siirtymistä tukevat palvelut (vaihe 3) eivät ole ensisijaisia tai vaikuttaviakaan.

Kohti työtä -kuvia luetaan vasemmalta oikealle. Kohti työtä poluttavien vaiheiden 1-3 lisäksi on kokonaisuuden kannalta tärkeää hahmottaa ensimmäisenä myös ns. vaihe 0, hoidolliset palvelut ja sosiaalinen kuntoutus. Vaiheessa ei ole kysymys työllisyyspalveluista, vaikka asiakkaat työttöminä työnhakijoina olisivatkin. Vaiheessa 0 työllistyminen ei ole vielä, tai enää, realistinen tavoite asiakkaalle hänen voimavaransa ja elämäntilanteensa huomioiden. Tämä on tärkeää huomioida niin asiakkaan kannalta kuin palvelujärjestelmän ja resurssien käytönkin näkökulmasta. Etenkin vaiheiden 0 ja 1 rajapinta on käytännössä usein häilyvä.

Peruskuvan pohjalle on laadittu kunnittaiset Kohti työtä -palvelukartat. Niissä kuvataan suuntaa-antavasti keskeisimpien työllisyyttä edistävien tai työllisyyttä tukevien palveluiden sijoittuminen Kohti työtä -pohjalle kaikissa Kainuun kunnissa.

Tavoitteena on: Oikea asiakas oikeassa palvelussa oikeaan aikaan!

 

Kunnittaiset palvelukartat:

 

Viimeksi muokattu

11.9.2019