Olet täällä

Puhelinnumeroita hätätilanteessa

Ylei­nen hä­tä­nu­me­ro 112

Soi­ta päi­vys­ty­sa­puun 116117 mi­kä­li tar­vit­set neu­vo­ja äkil­li­sen sai­rau­den tai ta­pa­tur­man hoi­dos­sa et­kä ole var­ma pi­tää­kö si­nun läh­teä päi­vys­tyk­seen. Lan­ka­pu­he­li­mes­ta soi­ta puh. 08 6156 6000.

Kii­reel­li­ses­sä ti­lan­tees­sa (esim. mur­tu­mat, äkil­li­nen vat­sa­ki­pu) voit ha­keu­tua päi­vys­tyk­seen suo­raan. 
 

Puhelinnumeroita hätätilanteessa

 

Ylei­nen hä­tä­nu­me­ro 112 - hen­keä uh­kaa­va ti­lan­ne

Soi­ta päi­vys­ty­sa­puun 116117 mi­kä­li tar­vit­set neu­vo­ja äkil­li­sen sai­rau­den tai ta­pa­tur­man hoi­dos­sa et­kä ole var­ma pi­tää­kö si­nun läh­teä päi­vys­tyk­seen. Lan­ka­pu­he­li­mes­ta soi­ta puh. 08 6156 6000. Kii­reel­li­ses­sä ti­lan­tees­sa (esim. mur­tu­mat, äkil­li­nen vat­sa­ki­pu) voit ha­keu­tua päi­vys­tyk­seen suo­raan. 

Kainuun soten sosiaalipäivystys 044 797 0676 (kiireelliset sosiaalisen avun tilanteet). Mikäli sosiaalipäivystys ei pysty vastaamaan, niin soitetaan hätänumeroon 112.

Päivystävä eläinlääkäri 0600 303 301

Sähköjohdoille kaatuneita puita ei saa poistaa omatoimisesti, vaan niistä tulee ilmoittaa Loiste Sähköverkko Oy:n vikapalveluun 0800 9 2500.

Loiste Sähköverkko päivystää numerossa 0800 9 2500.

Kajaanin Vesi -liikelaitos päivystysnumero 044 7100 100

Hätätilanteen sattuessa voi hakeutua lähimmälle terveysasemalle, paloasemalle tai poliisiasemalle. Kainuun soten terveysasemien tiedot löytyvät osoitteesta https://sote.kainuu.fi/terveysasemat

Kajaanin kaupunki tiedottaa omissa kanavissaan (www.kajaani.fi verkkosivulla ja Facebookissa) tilanteesta.

Viimeksi muokattu

17.7.2019