Olet täällä

Miten viestitään?

Viestintävalmiuden nostosta ja kriisiviestinnän käynnistämisestä päättävät kaupunginjohtaja, toimialojen johtajat tai johtoryhmä. Häiriötilanteissa henkilöstö, kuntalaiset, sidosryhmät ja media pidetään ajan tasalla.

Miten viestitään?

 

Viestintävalmiuden nostosta ja kriisiviestinnän käynnistämisestä päättävät kaupunginjohtaja, toimialojen johtajat tai johtoryhmä.

Häiriötilanteissa henkilöstö, kuntalaiset, sidosryhmät ja media pidetään ajan tasalla.

Erityistilanteiden viestintä on avointa ja nopeaa

Häiriötilanteissa ihmisten tiedontarve kasvaa. Mitä nopeammin ja avoimemmin tiedotetaan, sitä vähemmän väärät tiedot ja huhut leviävät. Tärkein tehtävä on tiedottaa kuntalaisille ja asiakkaille normaalista poikkeavista palveluista.

Keskeistä Kajaanin kaupungin viestinnässä on, että kuntalaisille välittyy mahdollisimman nopeasti hallittu, täsmällinen tieto siitä, mitä on tapahtunut, mistä se johtuu ja mitä asialle ollaan tekemässä ja miten kuntalaisten pitäisi toimia.

Viestintää hoidetaan samoilla välineillä kuin normaalioloissakin

Tiedon välittämiseen käytetään niin pitkälle kuin mahdollista normaaliajan välineitä kuten puhelinta, verkkosivustoa, intranettiä , mediaa, sosiaalista mediaa ja sähköpostia, mutta jos ne eivät ole käytössä voidaan joutua käyttämään poikkeuksellisia tiedotuskanavia.

Yhteistyö Kainuun soten kanssa

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä vastaa perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, sosiaalipalveluista ja vanhuspalveluista. Kajaanin kaupunki lähettää tiedotteet Kainuun sotelle ja Kainuun sote lähettää tiedotteet Kajaanin kaupungille jo normaaliolojen aikana. https://sote.kainuu.fi/

Tiedotusvastuista on sovittu

Viestinnän työnjaosta (kuka tekee mitä) on sovittu ja jokainen tietää vastuunsa.

Kaupungin peruspalvelujen häiriöistä asianomainen yksikkö informoi kaupunginjohtajaa ja viestintää.

Erityistilanteissa, kuten vakavissa henkilöön tai omaisuuteen kohdistuvissa uhkatilanteissa kaupunginjohtaja ottaa tiedotusvastuun heti vastuulleen.

Laajoissa häiriötilanteissa, jotka vaikuttavat kunnan palvelutuotantoon tai eri toimialojen toimintaan, tiedottaminen keskitetään kaupunginjohtajalle ja viestintävastaavalle. Päätöksen keskittämisestä tekee kaupunginjohtaja.

Onnettomuustilanteissa tiedotusvastuu kuuluu pelastustöitä johtavalle viranomaiselle.

Kajaanin kaupunki jakaa viranomaistiedotteita omissa kanavissaan kuten verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla.

Viimeksi muokattu

15.7.2019