Olet täällä

Miten kuntalaiset voivat omatoimisesti varautua?

Omatoiminen varautuminen on yksittäisen henkilön, yhteisön, yrityksen tai laitoksen valmistautumista tilanteisiin, joissa normaali arki häiriintyy. Yleisiä turvallisuuden kansalaistaitoja ovat yleisen vaaramerkin tunnistaminen, sisälle suojautuminen, poistuminen, hätäensiapu, hätäilmoituksen teko ja ensisammutus.

Miten kuntalaiset voivat omatoimisesti varautua?

 

Kuntalaisen omatoiminen varautuminen - arjen ja asumisen turvaa kaikissa olosuhteissa

Omatoiminen varautuminen on yksittäisen henkilön, yhteisön, yrityksen tai laitoksen valmistautumista tilanteisiin, joissa normaali arki häiriintyy.

Omatoimisella varautumisella pyritään ehkäisemään onnettomuuksia esimerkiksi kodin tapaturmia, tulipaloja ja vesi- tai myrskyvahinkoja, tunnistamaan riskejä sekä toimimaan oikein arkipäivän onnettomuuksissa.

Omatoiminen varautuminen on arkipäivän osaamista. Häiriötilanteissa viranomaisten palvelukyky voi hetkellisesti laskea. Tällöin on tärkeää, että jokainen osaa huolehtia itsestään ja lähimmäisistään. Jokaisen on hyvä huolehtia siitä, että hallitsee perustaidot vaaratilanteiden varalta. Yhteisöllisyys ja naapuriapu ovat tärkeitä, kun yhteiskunnan toimivuus on uhattuna.

72 tuntia on viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalouksille

 

Vaaranmerkki

Linkki: Kuuntele yleinen vaaranmerkki

Yleisiä turvallisuuden kansalaistaitoja ovat yleisen vaaramerkin tunnistaminen, sisälle suojautuminen, poistuminen, hätäensiapu, hätäilmoituksen teko ja ensisammutus.

Linkki Kainuun Pelastuslaitoksen pelastussuunnitelmat ohjeet verkkosivustolle

Suomen Pelastusalan keskusjärjestö SPEK (Kotivara)

Viimeksi muokattu

25.10.2019